Tytuł Niepełnosprawność
ISSN 2080-9476
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Niepełnosprawność
2014, Numer 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Joanna Doroszuk s. 7-8
Ścieżki radzenia sobie matek dzieci z autyzmem : pomiędzy wypaleniem a prężnością Ewa Kaczmarek Małgorzata Sekułowicz s. 9-23
"Tu już nawet nie chodzi o autyzm" : uwarunkowania i możliwości realizacji potrzeb rodziców dzieci z autyzmem Patrycja Łaga s. 24-39
Kobiety z niepełnosprawnością intelektualną w roli matki : perspektywa zagrożeń Urszula Bartnikowska Anna Chyła Katarzyna Ćwirynkało s. 40-53
Starzejący się rodzice, starzejące się dzieci : problemy rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną Katarzyna Ćwirynkało Agnieszka Żyta s. 54-67
Związki partnerskie jako próba poszukiwań innej normalności Jan Papież s. 68-79
"On przyszedł do nas ze specjalną misją - żeby scalić mnie i męża" : relacje między rodzicami dzieci z zespołem Downa w doświadczeniach matek Katarzyna Ćwirynkało Agnieszka Żyta s. 89-96
Profil psychospołecznego funkcjonowania ojców dzieci i młodzieży z zespołem Downa Lucyna Bobkowicz-Lewartowska s. 97-111
Bycie rodzicem dziecka z ADHD w kontekście zdarzenia krytycznego : znaczenie "trafnej" diagnozy Iwona Myśliwczyk s. 112-123
Wsparcie społeczne z perspektywy ojców z niepełnosprawnością Urszula Bartnikowska Katarzyna Ćwirynkało s. 124-138
Wsparcie społeczne i jego związek z kształtowaniem się postaw rodzicielskich wobec dzieci z wadą słuchu Katarzyna Bieńkowska Małgorzata Zaborniak-Sobczak s. 139-152
Internetowy dyskurs dziecka niepełnosprawnego i chorego w wypowiedziach rodziców Wioletta Szarecka s. 153-164
"Blogujące" rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnością : perspektywa wejścia w pole badawcze Joanna Doroszuk s. 165-176
Lista recenzentów czasopisma od roku 2013 s. 177
Informacje dla autorów s. 178