Tytuł Niepełnosprawność
ISSN 2080-9476
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Niepełnosprawność
2014, Numer 15

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Iwona Lindyberg s. 7-10
Paradoks niepełnosprawności : w kręgu tezy i antytezy Stanisława Byra s. 11-28
Stygmatyzacja przeniesiona. Część 1 : perspektywa rodziców dzieci z niepełnosprawnością i chorobą Stanisława Byra Monika Parchomiuk s. 29-46
Stygmatyzacja przeniesiona. Część 2 : perspektywa członków rodziny osób z niepełnosprawnością i chorobą Stanisława Byra Monika Parchomiuk s. 47-62
Afirmacja i szacunek dla osoby w przestrzeni oddziaływań ortopedagogicznych : próba definiowania paradygmatu Sylwia Opozda-Suder Franciszek Wojciechowski s. 63-86
Wczesne wspomaganie rozwoju a wsparcie i pomoc społeczna Karolina Tersa s. 87-99
Student z niepełnosprawnością w Polsce Ewelina Krzymowska s. 100-110
Dwa przypadki wydarzeń niepunktualnych w życiu kobiety - przedwczesne rozpoczęcie i zakończenie macierzyństwa : analiza teoretyczna Katarzyna Stankiewicz Alicja Zbierzchowska s. 111-122
(Nie)pełnosprawność w doświadczeniach dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną Iwona Lindyberg s. 123-139
Uszkodzony gen : o problemach osób z mukowiscydozą i ich rodzin Renata Zubrzycka s. 140-150
Mechanizmy naznaczania społecznego osób z niskorosłością Bernadeta Szczupał s. 151-166
Ból jako stały element choroby nowotworowej dziecka Beata Antoszewska s. 167-176
Autyzm w świetle poglądów Temple Grandin Monika Włodarczyk-Dudka s. 177-186
Cywilizacyjne uwarunkowania otyłości : porównanie stylu życia osób otyłych i osób z wagą w normie Małgorzata Obara-Gołębiowska Katarzyna Przybyłowicz s. 187-198
Lista recenzentów czasopisma od roku 2014 s. 199
Informacje dla autorów s. 200