Tytuł Niepełnosprawność
ISSN 2080-9476
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Niepełnosprawność
2010, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Amadeusz Krause s. 7
Implanty ślimakowe w rehabilitacji osób z uszkodzonym narządem słuchu Aniela Korzon s. 11-18
Kierunki opieki logopedycznej wobec osób z zaburzoną zdolnością komunikacyjną Grażyna Gunia s. 19-26
Głuchota – mniejszość językowa, kulturowa, pogranicze..., czyli społeczny kontekst badania zjawisk związanych z uszkodzeniem słuchu Urszula Bartnikowska s. 27-41
Osoby niesłyszące w systemie edukacji Marta Wójcik s. 42-54
Komunikacja pozawerbalna niesłyszących uczniów z dodatkowymi dysfunkcjami rozwojowymi Katarzyna Plutecka s. 55-63
Dualizm w ujmowaniu niektórych zaburzeń zdrowia Aleksandra Maciarz s. 67-70
Poczucie sensu życia u chorych na stwardnienie rozsiane Lucyna Bobkowicz-Lewartowska Sylwia Diedrich s. 71-79
Il concetto del disagio adolescenziale Zbigniew Formella s. 80-97
Psychological Assessment of Visually Impaired Beneficiaries of Supported Employment Programs Karolina Żółkowska s. 98-110
Niepełnosprawność – Inny w paradygmacie humanistycznym Amadeusz Krause s. 111-121
O integracji społecznej osób z niepełnosprawnością w kontekście podmiotowości człowieka Adam Mikrut s. 122-134
Heterologiczne konteksty integracji społecznej osób niepełnosprawnych Marcin Wlazło s. 135-144
E-włączanie osób z niepełnosprawnością do społeczeństwa informacyjnego Teresa Żółkowska s. 145-153
Zaburzenia funkcjonowania społecznego u adolescenta z rozpoznanym zespołem Aspergera – studium przypadku Małgorzata Dumara s. 154-159
Recenzja książki "Niepełnosprawność" Krzysztof Przybylski s. 160-164
Autorzy artykułów s. 165
Informacje dla Autorów s. 166