Tytuł Niepełnosprawność
ISSN 2080-9476
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Niepełnosprawność
2013, Numer 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Iwona Lindyberg s. 7-9
Przemiany w edukacji i rehabilitacji osób głuchych i słabosłyszących Grażyna Gunia s. 11-22
Wykorzystanie metod badania pracy mózgu w ocenie skuteczności działań diagnostycznych i rehabilitacyjnych Jolanta Zielińska s. 23-34
Wspomaganie tworzenia poznawczej struktury kompensacyjnej u małego dziecka niewidomego Ewa Skrzetuska s. 35-45
Realizacja nowych rozwiązań w kształceniu niesłyszących Iwona Jagoszewska s. 46-58
Wsparcie środowiska wychowawczego osób ze spektrum autyzmu Anna Prokopiak s. 59-68
Znaczenie współpracy specjalistów w kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych Mariola Wolan-Nowakowska s. 69-77
Cechy temperamentu a profile sensoryczne dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego Izabella Kucharczyk s. 78-88
Surdopedagogika polska - oblicza przemian : przemiany w technologii środków wspomagających słyszenie Marta Matasek s. 89-94
Pisanie książek jako forma autoterapii rodziców dzieci niepełnosprawnych Martyna Olszewska s. 95-107
"Teatr? To jest coś fajnego!" : bycie aktorem grupy teatralnej w narracjach dorosłych osób niepełnosprawnych i instruktora prowadzącego Dorota Sawczenko s. 108-122
Terapia Dydaktyczna : założenia Barbara Trochimiak s. 123-138
Lista recenzentów czasopisma od roku 2013 s. 139
[Errata] Jolanta Rzeźnicka-Krupa s. 141