Tytuł Niepełnosprawność
ISSN 2080-9476
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Niepełnosprawność
2010, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Amadeusz Krause s. 7-8
Granice integracji w warunkach reformy szkolnej i zjawisk społecznych w szkole Ewa Skrzetuska s. 9-16
Przemiany teorii i praktyki w edukacji osób niepełnosprawnych Marianna Marek-Ruka s. 17-31
Kilka uwag na temat teorii kształcenia integracyjnego Zenon Gajdzica s. 32-40
Problematyczna dostępność systemu edukacji dla osób z niepełnosprawnością Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk s. 41-51
Kapitał kulturowy niepełnosprawnych uczniów w specjalnych i integracyjnych formach kształcenia a kwestia znaczeń konstruujących społeczny dyskurs nierówności Jolanta Rzeźnicka-Krupa s. 52-65
Samoocena uczniów niepełnosprawnych intelektualnie Anna Zamkowska s. 66-77
W poszukiwaniu nowych wyznaczników społecznej integracji uczniów niepełnosprawnych i pełnosprawnych Jarosław Bąbka s. 78-92
Pełnosprawni uczniowie wobec swoich rówieśników z niepełnosprawnością Katarzyna Ćwirynkało s. 93-106
Terapia pedagogiczna wobec wyzwań edukacji integracyjnej Danuta Grzybowska s. 107-114
Dziecko z ADHD w szkole integracyjnej – doświadczenia w narracjach rodziców Iwona Myśliwczyk s. 115-125
Relacje pomiędzy pedagogiką specjalną i ogólną w kształceniu integracyjnym – ambiwalencja czy harmonia? Anna Bombińska-Domżał s. 126-132
Problemy integracji dziecka z zespołem Aspergera w oparciu o narrację oraz studium przypadku – wycinek z badań jakościowych Małgorzata Dumara s. 133-140
Znaczenie terminu osoba niepełnosprawna – ku edukacyjnym i społecznym warunkom integracji osób niepełnosprawnych Krzysztof Przybylski s. 141-147
Autorzy artykułów s. 148
Informacje dla Autorów s. 149