Tytuł Niepełnosprawność
ISSN 2080-9476
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Niepełnosprawność
2014, Numer 16

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Dorota Krzemińska s. 7-9
Osobowe i społeczne następstwa niepełnosprawności : teoretyczne podstawy interpretacji Sylwia Opozda-Suder Franciszek Wojciechowski s. 11-32
Specyfika fenomenologicznego ujęcia poznania i doświadczenia a jej użyteczność dla pedagogiki i terapii psychologicznej Rafał Abramciow Agnieszka Lewicka-Zelent s. 33-40
Ciało w sytuacji niepełnosprawności : kontrola, odrzucenie i działania terapeutyczne Joanna Iza Belzyt s. 41-52
Pedagog specjalny w roli edukatora seksualnego : między niepewnością a poczuciem powinności Izabela Fornalik s. 53-73
Edukacja seksualna uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w opinii nauczycieli z nimi pracujących Marzena Buchnat Katarzyna Waszyńska s. 74-82
Osoba z niepełnosprawnością intelektualną i dziecko jako szczególne podmioty diagnozy w interpretacji przyszłych pedagogów Danuta Grzybowska s. 83-89
Kompetencje diagnostyczne nauczycieli : oczekiwania i wyzwania Karolina Tersa s. 90-105
Subiektywna ocena uzyskiwanego wsparcia zawodowego a nasilenie sytuacji trudnych odczuwanych przez nauczycieli podczas wykonywania zadań związanych z realizacją specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów Karol Bidziński s. 106-125
Radzenie sobie ze stresem i obciążeniem psychicznym nauczycieli szkół specjalnych i ogólnodostępnych Ewa Karabanowicz s. 126-143
Lokalizacja szkół a możliwości pozyskania wsparcia przez nauczycieli województwa świętokrzyskiego realizujących specjalne potrzeby edukacyjne uczniów Anna Ozga s. 144-154
Style bycia Dorota Krzemińska s. 155-173
Znaczenia nadawane wsparciu w dorosłości i własnej w nim roli przez terapeutów dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną Jolanta Rzeźnicka-Krupa Agnieszka Woynarowska s. 174-185
Dylematy moralne w pracy terapeutycznej : wskazania dla zawodów pomocowych Eliza Czerka-Fortuna s. 186-196
Choroba nowotworowa w doświadczeniu biograficznym osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną : refleksja badacza-terapeuty Iwona Lindyberg s. 197-213
Lista recenzentów czasopisma od roku 2014 s. 214
Informacje dla autorów s. 215