Tytuł Niepełnosprawność
ISSN 2080-9476
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Niepełnosprawność
2013, Numer 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Joanna Belzyt s. 7-8
Empatia w pomocowych oddziaływaniach wobec osób oczekujących pomocy i wsparcia Krystyna Barłóg s. 9-18
Uzależnienia osób z niepełnosprawnością na tle innych problemów życiowych : perspektywa terapeutów Julita Pełszyk s. 19-31
Uczeń niedostosowany społecznie z obniżoną sprawnością intelektualną : możliwości oddziaływań edukacyjnych i resocjalizacyjnych w instytucji opiekuńczo-wychowawczej Justyna Siemionow s. 32-43
Rozwiązywanie konfliktów przez młodzież nieprzystosowaną społecznie Ewa Grudziewska Agnieszka Lewicka-Zelent s. 44-58
Pedagog resocjalizacyjny w ośmiu odsłonach : spojrzenie z perspektywy zarządzania i organizacji pracy Anna Karłyk-Ćwik s. 59-71
Program "Nowa Droga", jako propozycja oddziaływań kulturotechnicznych wobec osób skazanych Katarzyna Korona Agnieszka Lewicka-Zelent s. 73-82
Ku przemianom świadomości nauczycielskiej : o quasi-zaburzeniach rozwoju u dzieci Agnieszka Sokołowska-Kasperiuk s. 83-100
"Dzieci ulicy" : problematyka (nie)nowa w pedagogice specjalnej Irena Ramik-Mażewska s. 101-113
Edukace romských dětí Jaroslav Balvín s. 114-134
Specyfika trudności sensorycznych dzieci z wadami serca i możliwości ich usprawniania Magdalena Wójcik s. 135-147
Dziecko przewlekle chore w systemie kształcenia i wychowania : percepcja studentów kierunku pedagogika Monika Jurewicz Agnieszka Pawluk-Skrzypek s. 148-159
Afirmacja sprawnościowa jako sposób poprawy samooceny osób otyłych Małgorzata Obara-Gołębiowska s. 160-169
Lista recenzentów czasopisma od roku 2013 s. 171