Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykluczenie "bonum sacramenti" w opubllikowanych wyrokach Trybunału Roty Rzymskiej z 2004 r. Wojciech Góralski s. 5-30
Obrońca węzła małżeńskiego gwarantem prawdy i sprawiedliwości : refleksje na kanwie przemówienia papieża Franciszka do członków Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej z 8 listopada 2013 r. Urszula Nowicka s. 31-42
Nadzwyczajna forma zawarcia małżeństwa według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 i 1983 r. Tomasz Jakubiak s. 43-62
Uwarunkowania środowiskowe związku przedślubnego i małżeństwa a opiniowanie w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed Sądem Biskupim Przemysław Cynkier s. 63-88
Kanoniczne aspekty płci i transseksualizmu Maciej Brzeziński s. 89-103
Aplikacja materialnych i procesowych przesłanek prawnych, w sprawie o nieważność małżeństwa z powodu choroby alkoholowej pozwanego, na przykładzie wyroku trybunału III instancji c. Nowakowski z 6 maja 2013 r. Bartosz Nowakowski s. 105-117
"Rozwiązanie małżeństwa in favorem fidei. Źródła, ewolucja, aktualne normy", Bartosz Nowakowski, Poznań 2013 : [recenzja] Wojciech Góralski Bartosz Nowakowski (tłum.) s. 119-127
"Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Praktyczny przewodnik", J. Vernay, B. Draillard, tł. S. Filipowicz, Poznań 2014 : [recenzja] Marek Saj Bénédicte Draillard (aut. dzieła rec.) Sylwia Filipowicz (aut. dzieła rec.) Jacques Vernay (aut. dzieła rec.) s. 129-131
"Matrimonium facit consensus. Z orzecznictwa Trybunału Roty Rzymskiej w sprawach o nieważność małżeństwa rozpoznanych z tytułów dotyczących zgody małżeńskiej (1991-2013)", W. Góralski, Płock 2014: [recenzja] Tomasz Białobrzeski Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) s. 133-136