Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Personalistyczna wizja małżeństwa : idealizm czy realizm? Andrzej Pastwa s. 7-24
Trwałość i nierozerwalność małżeństwa a oczekiwane postawy od osób występujących w sprawach rozwodowych Henryk Stawniak s. 25-46
Nierozerwalność małżeństwa w doktrynie i ustawodawstwie Kościoła Jan Krajczyński s. 47-86
Zaburzenia psychiczne powodujące niezdolność podmiotu do wyrażenia zgody przed promulgacją Kodeksu Jana Pawła II : wybrane aspekty zagadnienia w ujęciu Johna R. Keatinga Piotr Ryguła s. 87-114
Wykluczenie dobra potomstwa w nowszym orzecznictwie rotalnym Wojciech Góralski s. 115-136
Wartość dowodowa opinii biegłego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa Grzegorz Leszczyński s. 137-150
Sądownictwo diecezji włocławskiej : historia i teraźniejszość : na tle rozwoju sądownictwa kościelnego w Polsce Janusz Grzęźlikowski s. 151-184
Interwencja biskupów Królestwa Polskiego w obronie jurysdykcji kościelnej w sprawach małżeńskich po uchwaleniu w 1825 roku nowego prawa małżeńskiego Wojciech Góralski s. 185-210
Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (c. Sobański) z 27.11.2002 z tytułu wykluczenia potomstwa przez pozwaną oraz niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich po stronie pozwanej i powoda s. 211-221
Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (c. Sobański) z 7.7.2003 : niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich s. 223-230
Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (c. Sobański) z 10.7.2003 z tytułu symulacji i przymusu s. 231-240
Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (c. Sobański) z 16.9.2003 : o nowe wniesienie sprawy s. 241-244
"Quaderni dello Studio Rotale" 11 (2001), 12 (2002), Città del Vaticano 2002, 2003 : [recenzja] Wojciech Góralski s. 245-256
"Separacja prawna małżonków", Piotr Kasprzyk, Lublin 2003 : [recenzja] Wojciech Góralski Piotr Kasprzyk (aut. dzieła rec.) s. 257-262
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Istotne obowiązki małżeński i przyczyny niezdolności do ich podjęcia w wyrokach Roty Rzymskiej z lat 1983-1992 wydanych na podstawie kan. 1095 nr 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego, opublikowanych w "Decisiones"", Jan Cymbała, Olsztyn 2002 : [recenzja] Wojciech Góralski Jan Cymbała (aut. dzieła rec.) s. 263-267
"Pareja de hecho y matrimonio : un estudio de las diferencias", Andrzej Wójcik, Navarra 2002 : [recenzja] Henryk Stawniak Andrzej Wójcik s. 269-275
"Trwałość i nierozerwalność małżeństwa : ze studiów nad małżeństwem w prawie rzymskim, kanonicznym Kościoła katolickiego i polskim prawie cywilnym", Bronisław Sitek, Olsztyn 2002 : [recenzja] Henryk Stawniak Bronisław Sitek (aut. dzieła rec.) s. 277-281
"Między sekularyzacją i ewangelizacją : wartości prorodzinne w świadomości młodzieży szkół średnich", Janusz Mariański, Lublin 2003 : [recenzja] Józef Baniak Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 283-292