Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Materia i forma sakramentu małżeństwa Zbigniew Janczewski s. 7-23
Procedury kanoniczne zmierzające do stwierdzenia stanu wolnego Tomasz Jakubiak s. 25-72
Wykluczenie "bonum prolis" w opublikowanych wyrokach Roty Rzymskiej z 2002 r. Wojciech Góralski s. 73-99
Nadmierna zależność małżonka od rodziny generacyjnej jako źródło niezdolności w podjęciu istotnych obowiązków małżeńskich Przemysław Cynkier Zdzisław Majchrzak s. 101-122
Kanoniczna forma zawarcia małżeństwa w świetle Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich Rafał Hołubowicz s. 123-150
Uczestnictwo strony pozwanej w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa Bartosz Nowakowski s. 151-163
Kompetencja sądów kościelnych w Polsce do rozpatrywania spraw wiernych należących do katolickich Kościołów wschodnich (art. 16 DC) Urszula Nowicka s. 165-179
"Defectus discretionis iudicii, incapacitas assumendi i gravis timor reverentialis" w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. De Lanversin z 19 stycznia 1994 r. Wojciech Góralski s. 181-208
Problem niezdolności relatywnej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Jarawan z 4 października 1995 r. Wojciech Góralski s. 209-218
Poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich (kan. 1095 n. 2 KPK) w świetle wyroku Roty Rzymskiej "coram" Erlebach z 16 października 2008 r. Wojciech Góralski s. 219-232
Poważny brak rozeznania oceniającego (kan. 1095 n. 2 KPK) oraz wykluczenie nierozerwalności małżeństwa (kan. 1101 § 2 KPK) w świetle wyroku Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii c. Morán Bustos z 9 lipca 2007 r. Tomasz Białobrzeski s. 233-246
"Rozwód w świetle akt Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1918-1945. Studium historyczno-prawne", Zdzisław Zarzycki, Kraków 2010 : [recenzja] Wojciech Góralski Zdzisław Zarzycki (aut. dzieła rec.) s. 247-252
"Il valore della giurisprudenza nel sistema giuridico canonico", Cosimo Iannone, Romae 2012 : [recenzja] Bartosz Nowakowski Cosimo Iannone (aut. dzieła rec.) s. 253-256
"Possibile apporto della prova peritale nelle cause di nulltà matrimoniale in cui non sia obbligatoria per legge", F. Greco, Città del Vaticano 2012 : [recenzja] Urszula Nowicka F. Greco (aut. dzieła rec.) s. 257-260
Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Kanonicznego Prawa Procesowego „Problemy z sądową ochroną praw człowieka”, Olsztyn, 7-8 maja 2012 r. Justyna Krzywkowska s. 261-270