Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 7-8
Aplikacja kategorii aktu prawnego w kanonicznym prawie małżeńskim Ginter Dzierżon s. 9-21
Pojęcie "matriminiale foedus" w kan. 1055, par. 1 kpk Mirosław Czapla s. 23-41
Znaczenie prawne zwrotu "bonum coniugum" w kan. 1055, par. 1 kpk Wojciech Góralski s. 43-62
Problematyka małżeństw mieszanych w kontekście wypełniania istotnych praw-obowiązków małżeńskich Krzysztof Gierat s. 63-101
Wykluczenie potomstwa w świetle najnowszego orzecznictwa Roty Rzymskiej Ryszard Sztychmiler s. 103-122
Postanowienie wystąpienia o rozwód cywilny a pozytywna intencja zerwania węzła małżeńskiego Jan Krajczyński s. 123-137
Orzekanie nieważności małżeństwa z dwu (lub więcej) tytułów wadliwego konsensu Remigiusz Sobański s. 139-150
Separacja stała podczas trwania węzła małżeńskiego Ginter Dzierżon s. 151-168
Konieczność zezwolenia na zawarcie małżeństwa bez skutków cywilnych : racje uzasadniające taką decyzję Konferencji Episkopatu Polski Piotr Majer s. 169-192
Małżeństwa wojskowych niższych stopni w Królestwie Polskim Witold Jemielity s. 193-201
Próba określenia natury "bonum coniugum" w wyroku Roty Rzymskiej c. Burke z 26.3.1998 r. Wojciech Góralski s. 203-210
Wpływ organicznej impotencji kobiecej na nieważność małżeństwa w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Pinto z 27.10.1995 r. Ginter Dzierżon s. 211-216
Wpływ ograniczenia wolności wewnętrznej na brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Pompedda z 19.5.1994 r. Ginter Dzierżon s. 217-223
Wpływ zaburzeń w sferze psychoseksualnej na niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Defilippi z 1.12.1995 r. Ginter Dzierżon s. 225-233
Nieretroaktywność kan. 1098 kpk w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Ragni z 19.12.1995 r. Ginter Dzierżon s. 235-240
Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (c. Sobański) z 12.3.1999 r. z tytułu podstępnego wprowadzenia w błąd : "małżeństwo muzułmanina" s. 241-250
"Il conflitto fra foro interno e foro esterno nel diritto matrimoniale del CIC", Piotr Steczkowski, Roma 1998 : [recenzja] Wojciech Góralski Piotr Steczkowski (aut. dzieła rec.) s. 251-255
"Die Vollmacht der Kirche über die Ehen der Getauften : zur Gersetzesunterworfenheit der Ehen nichtkatolischer Christen", U. Breitbach, Roma 1988 : [recenzja] Ginter Dzierżon U. Breitbach (aut. dzieła rec.) s. 255-257
"Verità e definitività della sentenza canonica", Città del Vaticano 1997 : [recenzja] Ginter Dzierżon s. 258-260
Zjazd Oficjałów i Pracowników sądów kościelnych w Polsce : Warszawa 10 maja 1999 r. Krzysztof Warchałowski s. 260-262