Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Komunia w Duchu " : małżeństwo a Eucharystia w świetle norm kanonów 1065 § 2 i 1119 KPK Andrzej Pastwa s. 7-43
Wpływ anoreksji (jadłowstrętu psychicznego) na zdolność osoby do zawarcia małżeństwa Krzysztof Mierzejewski s. 45-64
Forma wykluczenia "bonum prolis" w doktrynie i orzecznictwie Roty Rzymskiej Anna Gołębiowska s. 65-84
"Pro veritate et iustitia" : deontologia sędziego kościelnego w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa Urszula Nowicka s. 85-95
"Processus brevior" – zwykła formalność czy wyraz wielkiego zaufania? Bartosz Nowakowski s. 97-111
"Lex agendi – lex credendi" : o właściwą interpretację prawa kanonicznego : przemówienie Benedykta XVI do Roty Rzymskiej z 21 stycznia 2012 roku Wojciech Góralski s. 113-123
Impotencja kobiety w świetle dekretu ratyfikacyjnego Roty Rzymskiej c. Erlebach z 19 lipca 2007 roku Wojciech Góralski s. 125-138
Błąd co do przymiotu osoby (kan. 1097 § 2 KPK), brak rozeznania oceniającego (kan. 1095, n. 2) i niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 1095. n. 3 KPK) w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. De Angelis z 16 czerwca 2006 roku Wojciech Góralski s. 139-159
Błąd co do nierozerwalności i sakramentalności małżeństwa oraz wykluczenie nierozerwalności i sakramentalności w wyroku Roty Rzymskiej c. Bottone z 12 maja 2006 roku Wojciech Góralski s. 161-172
Brak formy kanonicznej w świetle wyroku c. De Angelis z dnia 9 lipca 2009 roku Ginter Dzierżon s. 173-183
Nieważność małżeństwa z tytułów braku formy kanonicznej i przeszkody różności religii w kontekście sprawy spadkowej w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Alwan z dnia 22 października 2009 roku Ginter Dzierżon s. 185-201
Wykluczenie nierozerwalności małżeństwa (kan. 1101 § 2 KPK) w świetle wyroku Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii c. Ponce Gallén z 25 czerwca 2007 roku Tomasz Białobrzeski s. 203-216
"La remunerazione degli avvocati nei giudizi di nullità matrimoniale", Graziano Mioli, Città del Vaticano 2009 : [recenzja] Jan Krajczyński Graziano Mioli (aut. dzieła rec.) s. 217-221
"Małżeństwo i rodzina w nauczaniu oraz doświadczeniu Kościoła", Grzegorz Łęcicki, Sandomierz 2011 : [recenzja] Marek Saj Grzegorz Łęcicki (aut. dzieła rec.) s. 223-227
V. Ogólnopolskie Forum Sądowe Tomasz Rozkrut s. 229-230