Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stwardnienie rozsiane a zdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich Bożena Drelich Jarosław Ch. Fryc Ryszard Sztychmiler s. 9-38
Błąd co do jedności lub nierozerwalności małżeństwa : na marginesie dyskusji na temat interpretacji kan. 1099 Kodeksu Prawa Kanonicznego Piotr Majer s. 39-75
Wykluczenie prawa do potomstwa w świetle orzecznictwa rotalnego Wojciech Góralski s. 77-85
Natura procesów o nieważność małżeństwa oraz zadania trybunału w ich prowadzeniu : papież Jan Paweł II do Roty Rzymskiej 22 I 1996 r. Wojciech Góralski s. 87-93
Walor prawny małżeństwa i jego wymiar osobowy : przemówienie papieża Jana Pawła II do Roty Rzymskiej 22 I 1997 r. Wojciech Góralski s. 95-99
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zalecenia Papieskiej Rady ds. Rodziny w sprawie duszpasterstwa osób rozwiedzionych i związanych nowymi związkami małżeńskimi z 15 I 1997 r. Wojciech Góralski s. 101-110
    Zacytuj
  • Udostępnij
Refleksje na temat zasad i praw życia rodzinnego Józef Krzywda s. 111-124
Udział adwokata w procesie o nieważność małżeństwa Remigiusz Sobański s. 125-144
Uchylanie klauzul dołączanych do wyroków w Trybunale Archidiecezji Lubelskiej Stanisław Paździor s. 145-157
Wartości prorodzinne młodzieży Janusz Mariański s. 159-190
Alkoholizm chroniczny jako źródło "incapacitatis" (kan. 1095, n. 3 kpk) w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Pompedda z 4 V 1992 r. Wojciech Góralski s. 191-203
Nieutrzymywanie relacji intymnych przez współkontrahenta z inną kobietą w okresie zawierania małżeństwa jako domniemany warunek "de praesenti" (kan. 1102 § 2 kpk) w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Stankiewicz z 30 I 1992 r. Wojciech Góralski s. 205-220
Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (w trzeciej instancji) c. Sobański z 12 XII 1996 r. w sprawie o nieważność małżeństwa z tytułu niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 1095, n. 3) s. 221-232
Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach c. Sobański z 2 IV 1997 r. w sprawie o nieważność małżeństwa z tytułu niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (biseksualizm) s. 233-242
"El Error que determina la voluntad : Can. 1099 del CJC de 1983", Piotr Majer, Pamplona 1997 : [recenzja] Wojciech Góralski Piotr Majer (aut. dzieła rec.) s. 243-249
"Il matrimonio nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali", Città del Vaticano 1994 : [recenzja] Wojciech Góralski s. 250-252