Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pewność moralna jako klucz do lektury norm procesowych Zenon Grocholewski s. 9-43
Uwagi o funkcji sędziego w procesie o nieważność małżeństwa Remigiusz Sobański s. 45-59
Problem retroaktywności kan. 1098 KPK w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej Grzegorz Erlebach s. 61-74
    Zacytuj
  • Udostępnij
Problem niezdolności relatywnej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 1095, n. 3 KPK) w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej Wojciech Góralski s. 75-87
Wykluczenie nierozerwalności małżeństwa w świetle najnowszego orzecznictwa Roty Rzymskiej Wojciech Góralski s. 89-114
Obowiązki małżeńskie : istotne i nieistotne Ryszard Sztychmiler s. 115-134
Refleksje na temat zasad i praw życia rodzinnego Józef Krzywda s. 135-149
Rodzina i służba zdrowia a człowiek nienarodzony Andrzej F. Dziuba s. 151-171
Błąd co do przymiotu osoby spowodowany podstępem, jako tytuł nieważności małżeństwa w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Faltin z 30 X 1996 Wojciech Góralski s. 173-187
Błąd determinujący wolę (kan. 1999 KPK) w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Stankiewicz z 25 IV 1991 r. Wojciech Góralski s. 187-198
Wpływ idei prorozwodowych na wolę nupturienta : uwagi do wyroku Roty Rzymskiej c. De Lanversin z 5 X 1994 r. z tytułu wykluczenia nierozerwalności małżeństwa (kan. 1101 § 2 KPK) Wojciech Góralski s. 199-206
Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (w trzeciej instancji) c. Sobański z 2 września 1997 r. w sprawie o nieważność małżeństwa z tytułu braku wystarczającego rozeznania i niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich : zgodność wyroków s. 207-216
Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (w trzeciej instancji) c. Sobański z 20 listopada 1997 r. w sprawie o nieważność małżeństwa z tytułu niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (k. 1095, n. 3) oraz błędu co do przymiotu osoby (kan. 1097 § 2) s. 217-227
"Sakramentalny charakter przymierza małżeńskiego : studium teologicznodogmatyczne", Czesław Rychlicki, Płock 1997 : [recenzja] Wojciech Góralski Czesław Rychlicki (aut. dzieła rec.) s. 229-234
"Istotne obowiązki małżeńskie", Ryszard Sztychmiler, Warszawa 1977 : [recenzja] Jan Krajczyński Ryszard Sztychmiler s. 234-238