Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aplikacja zasady "favor matrimonii" w rozstrzyganiu spraw o nieważność małżeństwa Urszula Nowicka s. 7-25
Pracoholizm jako przyczyna niezdolności do zawarcia małżeństwa Krzysztof Mierzejewski s. 27-57
Brak wiedzy koniecznej o małżeństwie jako wada zgody małżeńskiej (kan. 1096 §§ 1-2 KPK) Ginter Dzierżon s. 59-73
"Error qualitatis" w doktrynie okresu poklasycznego (od połowy XIV do końca XVI wieku) Wojciech Góralski s. 75-98
"Bonum coniugum" i jego wykluczenie w doktrynie i orzecznictwie Roty Rzymskiej Wiesław Kraiński s. 99-116
Małżeństwo katolika z muzułmaninem w świetle Instrukcji Konferencji Episkopatu Hiszpanii z 2008 roku Tomasz Białobrzeski s. 117-141
Swoboda wyboru formy zawarcia małżeństwa w Polsce Jan Krajczyński s. 143-159
Odmowa sporządzenia aktu małżeństwa Helena Pietrzak s. 161-175
Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Erlebach z 23 listopada 2006 roku Wojciech Góralski s. 177-189
"Gravis defectus discretionis iudicii" (kan. 1095, n. 2 KPK) i "incapacitas assumendi" (kan. 1095, n. 3 KPK) w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Caberletti z 9 lutego 2006 roku Wojciech Góralski s. 191-210
"Deceptio dolosa" w wyroku Roty Rzymskiej c. Stankiewicz z 19 października 2004 roku, ze szczególnym uwzględnieniem retroaktywności kan. 1098 KPK Bartosz Nowakowski s. 211-227
Bojaźń szacunkowa (kan. 1103 KPK) w świetle wyroku Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii c. Moràn Bustos z 12 grudnia 2003 roku Tomasz Białobrzeski s. 229-241
Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (c. Sobański) z 24 czerwca 2010 roku z tytułu niezdolności kobiety oraz s. 243-247
"Iustitia et iudicium”. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz", a cura di J. Kowal e J. Llobell, Città del Vaticano 2010, vol. I-IV : [recenzja] Jan Krajczyński J. Kowal (aut. dzieła rec.) J. Llobell (aut. dzieła rec.) s. 249-256
"Zawarcie małżeństwa kanonicznego bez skutków cywilnych (kan. 1071 § 1, 2˚ Kodeksu Prawa Kanonicznego)", Piotr Majer, Kraków 2009 : [recenzja] Andrzej Pastwa Piotr Majer (aut. dzieła rec.) s. 257-271
"Perizia psichica nel processo matrimoniale canonico con particolare riferimento ai disturbi dell’orientamento sessuale", J. Słowiński, Città del Vaticano 2010 : [recenzja] Urszula Nowicka Jan Słowiński (aut. dzieła rec.) s. 273-277
"Rozwiedzeni są w Kościele", Wojciech Zagrodzki, Kraków 2010 : [recenzja] Marek Saj Wojciech Zagrodzki (aut. dzieła rec.) s. 279-282
Ekspertyzy psychologiczne w kontekście wizji osoby w ujęciu antropologii chrześcijańskiej Zdzisław Majchrzyk s. 283-297
Kontrowersje na temat użyteczności pojęcia normy w psychologii Jan F. Terelak s. 299-315
Zaburzenia z pogranicza nerwicy i psychozy a zdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich Lidia Cierpiałkowska s. 317-332
Ocena psychicznej zdolności do zawarcia małżeństwa u osób z zaburzeniami psychicznymi Józef Kocur Jerzy Pobocha s. 333-341
Rozbieżności w ocenie nieważności małżeństwa z powodu choroby psychicznej w orzecznictwie sądów kościelnych i cywilnych – analiza przypadku Przemysław Cynkier Zdzisław Majchrzyk s. 343-366