Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem wymiaru antropologicznego i prawnego w rozumieniu zgody małżenskiej Grzegorz Erlebach s. 7-28
Kan. 1095 w systematyce generalnej KPK i w ewolucji interpretacyjnej Mario Francesco Pompedda s. 29-43
Błąd co do przymiotu osoby (kan. 1095 & 2 KPK) Wojciech Góralski s. 45-59
Pozytywny akt woli przy symulacji zgody małżeńskiej Antoni Stankiewicz s. 61-81
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Positivus actus voluntatis" jako istotny element w dowodzeniu nieważności małżeństwa z tytułu wykluczenia nierozerwalności Jan Krajczyński s. 83-94
Przedmiot intencji wykluczenia nierozerwalności małżeństwa w świetle nowszego orzecznictwa Roty Rzymskiej Wojciech Góralski s. 95-105
Sakramentalność małżeństwa ochrzczonych Ginter Dzierżon s. 107-123
    Zacytuj
  • Udostępnij
Problem osoby szafarza sakramentu małżeństwa Czesław Rychlicki s. 125-138
Obowiązek wspólnej troski wiernych o stan małżeństwa i rodziny według wymogów kan. 1063 KPK Józef Krzywda s. 139-151
Zasady inspirujące Księgę VII "De processibus" KPK Zenon Grocholewski s. 153-180
Iudex veritatem de matrimonio dicit Remigiusz Sobański s. 181-196
Powstanie oraz rozwój Sądu Biskupiego w Opolu w latach 1951-1992 Ginter Dzierżon s. 197-214
    Zacytuj
  • Udostępnij
Embrion jest osobą Andrzej F. Dziuba s. 215-225
Wykluczenie nierozerwalności małżeństwa w świetle wyroków Roty Rzymskiej : c. Giannecchini z 23 stycznia 1996 r. ("non constare de mullitate") oraz c. Faltin z 9 kwietnia 1997 r. ("constare de nullitate") Wojciech Góralski s. 227-238
Źródło nieważności małżeństwa z tytułu przymusu bojaźni w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Stankiewicz z 20 października 1994 r. Ginter Dzierżon s. 239-247
Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (c. Sobański) z 20.11.1997 r. z tytułu braku konsensu spowodowanego chorobą psychiczną s. 249-255
Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (c. Sobański) z 5.02.1998 r. z tytułu poważnego braku rozeznania oceniającego oraz niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (k. 1095 n. 2 i 3) s. 257-264
Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (c. Sobański) z 9.12.1997 r. z tytułu niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich s. 265-271
Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (c. Sobański) z 25.11.1998 r. z tytułu niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich s. 273-283
Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (c. Sobański) z 17.09.1998 r. z tytułu wykluczenia potomstwa s. 285-289
Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (c. Sobański) z 28.08.1998 r. z tytułu wykluczenia nierozerwalności małżeńskiej s. 291-297
"De matrimonio", Paolo M. Andreini, Bologna 1998 : [recenzja] Ginter Dzierżon Paolo M. Andreini (aut. dzieła rec.) s. 299-301
"L'incapacita di assumere gli oneri essenziali del matrimonio", Città del Vaticano 1998 : [recenzja] Ginter Dzierżon s. 301-306
"La tossicodipendenza come radice d'incapacità al matrimonio (Can. 1095) : scienze umane, dottrina canonica e giurisprudenza", Slavko Zec, Roma 1996 : [recenzja] Ginter Dzierżon Slavko Zec s. 306-308
"Antropologia cristiana come fondamento dell unita' e dell indissolubilità del patto matrimoniale", M. Cristina Forconi, Roma 1996 : [recenzja] Ginter Dzierżon M. Cristina Forconi s. 308-311
"L'esclusione della dignità sacramentale dal consenso matrimoniale nella dottrina e nella giurisprudenza recenti", Massimo Mignardi, Roma 1998 : [recenzja] Ginter Dzierżon Massimo Mignardi (aut. dzieła rec.) s. 311-315
"I matrimoni misti", Città del Vaticano 1998 : [recenzja] Ginter Dzierżon s. 315-320
"Zawarcie małżeństwa konkordatowego w Polsce", W. Góralski, Warszawa 1998 : [recenzja] Ginter Dzierżon Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) s. 320-325
Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjonu Kanonistów poświęconego prawu małżeńskiemu : Sikórz k. Płocka, 19-20 X 1998 r. Jan Krajczyński s. 327-330
"Zawarcie małżeństwa i jego rejestracja w prawie polskim : stan prawny obowiązujący od 15 listopada 1998 r. : poradnik dla kierowników Urzędów Stanu Cywilnego", Henryk Chwyć, Lublin 1998 : [recenzja] Wojciech Góralski Henryk Chwyć (aut. dzieła rec.) s. 330-335