Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nierozdzielność ważnej umowy małżeńskiej zawartej między ochrzczonymi i sakramentu (kan. 1055 § 2 KPK i kan. 776 § 2 KKKW) Wojciech Góralski s. 7-33
Małżeństwo niesakramentalne chrześcijan Zbigniew Janczewski s. 35-49
Zapowiedzi przedmałżeńskie a prawo do ochrony danych osobowych Zbigniew Janczewski s. 51-66
Prawo do zawarcia małżeństwa muzułmanina z katolikiem : założenia generalne Ginter Dzierżon s. 67-79
Istotny element małżeństwa jako przedmiot symulacji częściowej (kan. 1101 § 2 KPK) Grzegorz Leszczyński s. 81-95
Bojaźń szacunkowa jako przyczyna nieważności małżeństwa (kan. 1103 KPK) Grzegorz Leszczyński s. 97-111
Duszpaszterz w służbie komunii małżeńskiej Jan Krajczyński s. 113-144
Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (z powodu nimfomanii) w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Faltin z 26.10.1994 roku Wojciech Góralski s. 145-159
Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (c. Sobański) z 29.08.2006 r. z tytułu niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (safizm) s. 161-166
Wyrok Sądu Kościelnego we Włocławku (c. Gręźlikowski) w sprawie o nieważność małżeństwa z tytułu niezdolności psychicznej (osobowościowej) pozwanej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 1095, n. 3) oraz symulacji zgody małżeńskiej po stronie pozwanej (kan. 1101 § 1) s. 167-188
"Psicologia e psychiatria nelle cause matrimoniali canoniche", Gianfrancesco Zuanazzi, [b.m.] 2006 : [recenzja] Wojciech Góralski Gianfrancesco Zuanazzi (aut. dzieła rec.) s. 189-193
"L’impedimento di parentele legale : analisi stolico-giuridica del diritto canonico e del diritto statale polacco", Stanisław Cierkowski, Roma 2006 : [recenzja] Wojciech Góralski Stanisław Cierkowski (aut. dzieła rec.) s. 195-201
"Czym jest chrześcijańskie małżeństwo? : Istota chrześcijańskiego małżeństwa w świetle kanonistyki", Aleksander Sobczak, Poznań 2006 : [recenzja] Wojciech Góralski Aleksander Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 203-216
"Przygotowanie do sakramentalnego małżeństwa", red. Andrzej Pryba, Kazimierz Biskupi 2006 : [recenzja] Janusz Gręźlikowski Andrzej Pryba (aut. dzieła rec.) s. 217-222
"Kościelne prawo małżeńskie : wydanie drugie poprawione i uzupełnione", Wojciech Góralski, Warszawa 2006 : [recenzja] Anna Bazan-Bulanda Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) s. 233-244