Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sędziowska ocena dowodów na przykładzie wyroku Roty Rzymskiej c. Defilippi z 26 lutego 2009 r. (incapacitas assumendi, exclusio boni sacramenti, exclusio boni coniugum) : część II Wojciech Góralski s. 5-26
Gravis defectus discretionis iudicii w opublikowanych wyrokach Roty Rzymskiej z 2005 r. : część II Wojciech Góralski s. 27-44
Problem konieczności wypełnienia warunków dotyczących stron umowy małżeńskiej określonych przez ustawodawstwo Kościoła Polskokatolickiego w przypadku zawierania małżeństwa mieszanego przez katolika w Kościele Polskokatolickim Ginter Dzierżon s. 45-55
Zgoda małżeńska w kanonicznym systemie prawnym a oświadczenie o zawarciu małżeństwa w prawie polskim rodzinnym Dorota Urbanowska-Wójcińska s. 57-75
Pracownicy katolickich poradni rodzinnych : aspekt kanoniczno-pastoralny Jerzy Adamczyk s. 77-101
Wykluczenie nierozerwalności małżeństwa (kan. 1101 § 1 KPK) w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Serrano Ruiz z 27 maja 2005 r Wojciech Góralski s. 103-111
"Procedura zawierania małżeństwa „konkordatowego” w kontekście polskiego prawa administracyjnego", Aleksandra Szadok-Bratuń, Wrocław 2013 : [recenzja] Wojciech Góralski Aleksandra Szadok-Bratuń (aut. dzieła rec.) s. 113-122