Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przeszkody małżeńskie w perspektywie międzyobrządkowej według KPK i KKKW Urszula Nowicka s. 7-25
Osobowość dyssocjalna jako przyczyna psychiczna nieważności małżeństwa Wiesław Kraiński s. 27-42
"Error qualitatis" w doktrynie kanonistycznej okresu klasycznego Wojciech Góralski s. 43-67
Konieczność ponownego wyrażenia zgody małżeńskiej w przypadku aplikacji uważnienia zwykłego małżeństwa z racji wystapienia przeszkody zrywającej Ginter Dzierżon s. 69-84
Zasada nierozerwalnośći małżeństwa a migracja zewnętrzna Polaków Jan Krajczyński s. 85-115
O właściwe rozumienie niezdolności do zawarcia małżeństwa : papież Benedykt XVI do Roty Rzymskiej w dniu 29 stycznia 2009 roku Wojciech Góralski s. 117-124
Rejestr intercyz w aspekcie polskim i międzynarodowym Helena Pietrzak s. 125-154
Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich dotyczących "bonum coniugum" w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Burke z 26 listopada 1992 roku Wojciech Góralski s. 155-170
Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej (kan. 1095, n. 3 KPK) w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Bottone z 25 stycznia 2001 roku Wojciech Góralski s. 171-180
Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 1095 n. 3 KPK) w świetle dekretu Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii c. Panizo Orallo z 3 lutego 2000 r. Tomasz Białobrzeski s. 181-197
Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (c. Sobański) z 10.07.2009 z tytułu niezdolności pozwanej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich Remigiusz Sobański s. 199-211
Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (c. Sobański) z 06.07.2009 z tytułu niezdolności pozwanego do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich Remigiusz Sobański s. 213-216
Dekret Sądu Metropolitalnego w Katowicach z 09.07.2009 w sprawie o nieważność wyroku Remigiusz Sobański s. 217-220
"La giurisprudenza della Rota Romana sul consenso matrimoniale (1908-2008)", [b.m.], 2009 : [recenzja] Wojciech Góralski s. 221-232
"L'impedimento della parentela spirituale nella Chiesa latina e nelle Chiese orientali : studio storico-canonico", Vitalyi Gorbatykh, Roma 2008 : [recenzja] Ginter Dzierżon Vitalyi Gorbatykh (aut. dzieła rec.) s. 233-237
"Il disturbo antisociale di personalità: incidenza sulla capacità al consenso matrimoniale (can. 1095, nn. 2 e 3)", S. Corsaro, Roma 2009 : [recenzja] Ginter Dzierżon Salvatore Corsaro (aut. dzieła rec.) s. 239-243
"Przymierze miłości małżeńskiej : Jana Pawła II idea małżeństwa kanonicznego", Andrzej Pastwa, Katowice 2009 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Andrzej Pastwa (aut. dzieła rec.) s. 245-250
"L'immaturità psico-affettiva e matrimonio canonico (can. 1095, 2-3 CIC)", Angelo Amati, Città del Vaticano 2009 : [recenzja] Bartosz Nowakowski Angelo Amati (aut. dzieła rec.) s. 251-255
IV Ogólnopolskie Forum Sądowe Tomasz Rozkrut s. 257-258