Tytuł Edukacja Humanistyczna
ISSN 1507-4943
Wydawca Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Edukacja Humanistyczna
2016, Numer 2 (35)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Anna Oleszak s. 6
Rodowody socjologii Pomorza Zachodniego w zarysie : dziedzictwo historyczne i nowa jakość Robert B. Woźniak s. 7-31
Czy bonobo mogą nas nauczyć etyki? Janusz A. Majcherek s. 33-47
Edukacyjny aspekt rozwoju zawodowego menedżera Olga Banit s. 49-63
Czego może nauczyć młode pokolenia socjologów spuścizna po Florianie Znanieckim? Marek Woś s. 65-75
Podmiotowość osób z niepełnosprawnością intelektualną w kulturze artystycznej : część 1 Leszek Ploch s. 77-87
Doświadczenie choroby, cierpienia i straty – kontekst pedagogiczny Malgorzata Fopka-Kowalczyk s. 89-99
Uwarunkowania stosunku gimnazjalistów z klas integracyjnych i nieintegracyjnych do Innych Katarzyna Smoter s. 101-111
Edukacja nieformalna – moda czy konieczność Grażyna Leśniewska s. 113-122
Znaczenie ewaluacji działań wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych w procesie resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie s. 123-133
Kompetencje profesjonalne kuratorów sądowych dla dorosłych wobec zmieniającej się rzeczywistości prawnej w perspektywie specjalizacji zawodowej Katarzyna Nanowska s. 135-146
Un Orthodox milieu de mémoire: The Saint Nicholas Monastery’s Memory on Communism and Orthodoxy Maria Mateoniu s. 147-166
Лабораторно-практические работы как форма повышения уровня мотивации к обучению математике учащихся-гуманитариев Инна Шишенко s. 169-180
„Dostrzeganie problemu. Rozwiązywanie problemu. Ćwiczenia warsztatowe”, Małgorzata Franc, Saarbrücken 2016 : [recenzja] Ołena Aniszczenko Małgorzata Franc (aut. dzieła rec.) s. 181-182
„Stres w pracy kuratora sądowego. Studium teoretyczno-empiryczne”, Łukasz Wirkus, Kraków 2015 : [recenzja] Katarzyna Nanowska Łukasz Wirkus (aut. dzieła rec.) s. 183-186