Tytuł Edukacja Humanistyczna
ISSN 1507-4943
Wydawca Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Edukacja Humanistyczna
2017, Numer 1 (36)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Anna Oleszak s. 5
Profesor dr hab. Kazimierz Wenta Waldemar Urbanik s. 7
Profesor dr hab. Bogdan Kunicki Waldemar Urbanik s. 9
Kondycja rodziny w czasach socjalizmu realnego – zasoby a możliwości rozwojowe Renata Doniec s. 11-31
Zjawisko prostytucji – analiza teoretyczna Joanna M. Domańska s. 33-48
Programy szkolne jako dokumenty określające treści kształcenia w świetle oświatowych tradycji i zmian Alina Szwarc s. 49-59
Zmiana w szkole i jej konsekwencje metodyczne Marek Banaszak s. 61-70
W świecie poddanym marności : zagrożenia czyhające na człowieka współczesnego : na podstawie wybranych encyklik Jana Pawła II Barbara Dudek s. 71-83
Podmiotowość osób z niepełnosprawnością intelektualną w kulturze artystycznej : część II Leszek Ploch s. 85-98
Nauczyciele i rodzice w sieci@ch współpracy Maria Trzcińska-Król s. 99-112
Sytuacja eurosierot w opiniach opiekunów zewnętrznych Marzena Sylwia Kruk s. 113-132
“Just love me” : Popularity of upbringing myth about the love able to replace upbringing among mothers of young children Paulina Michalska Anna Szymanik-Kostrzewska Agnieszka Nowicka (tłum.) s. 133-143
The change of the ancestor worship belief in the Viet namese family nowadays Nguyen Thi Hong Ta Thi Thuy s. 145-152
Finding out labor division in coastal fishery households of Nghi Son commune, Tĩnh Gia district, Thanh Hóa province NNguyen Thi Thuy Duong Le Quoc Nguyen s. 153-160
Zastosowanie biblioterapii w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie wspólnoty L’Arche Kiriakos Chatzipentidis Anna Szemplińska s. 161-170
„Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki”, Grzegorz Żuk, Lublin 2016 : [recenzja] Marek Woś Grzegorz Żuk s. 171-175
„Zastosowanie coachingu w polityce społecznej”, red. Mirosław Grewiński, Sylwia Majewska, Warszawa 2016 : [recenzja] Waldemar Urbanik Mirosław Grewiński (aut. dzieła rec.) Sylwia Majewska (aut. dzieła rec.) s. 176-179
Informacje z życia uczelni s. 181