Tytuł Edukacja Humanistyczna
ISSN 1507-4943
Wydawca Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Edukacja Humanistyczna
2011, Numer 2 (25)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Kazimierz Wenta s. 5-6
Szkolnictwo wyższe w procesie przemian Franciszek Bereźnicki s. 7-12
Pierwszy projekt reformy systemu szkolnego w nowożytnej Austrii w okresie panowania Marii Teresy Ryszard Tomczyk s. 13-22
Эмоциональная устойчивость как профессионально-важное качество педагога-музыканта Яна Тураровна Жакупова s. 23-28
Edukacja digitalnych Dorota Zbisławska s. 29-33
Kryzys ethosu samorządowca Joanna Gellera Marek Zagajewski s. 35-51
Przemiany w założeniach i kierunkach polityki regionalnej i lokalnej a pluralizacja pamięci przeszłości na przykładzie Cmentarza Centralnego w Szczecinie Izabela Skórzyńska Anna Wachowiak s. 53-71
Zmiany produkcyjne Stoczni Szczecińskiej im Adolfa Warskiego w latach 1957–1970 : wokół zamówień Związku Radzieckiego i państw zachodnich Agnieszka Zaremba s. 73-82
Inspiracje myśli politycznej Stronnictwa Narodowego (1928–1939) Aneta Dawidowicz s. 83-92
Dlaczego współczesna rodzina jest letnia? Anna Wachowiak s. 93-98
Kłopoty z wizerunkiem – przyszłe ciało człowieka Teresa Szczerska s. 99-106
Bezpieczeństwo człowieka w świetle biorytmów Wojciech Oleszak Monika Saganowska s. 107-113
W kierunku wartości postmaterialistycznych : komunikat z badań nad systemami aksjonormatywnymi młodzieży akademickiej w epoce późnej nowoczesności Jordan Klimek s. 115-121
Preferencje i oczekiwania zawodowe studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie : raport z badań Michał Kwiatkowski Czesław Plewka s. 123-141
Opracowanie statystyczne wyników badań w pracach magisterskich i licencjackich Agnieszka Koźlarek s. 143-148
Podmiotowy charakter wychowania politechnicznego Małgorzata Olczak s. 149-156
Profesjonalizm pedagoga w teorii chaosu Kazimierz Wenta s. 157-167
Działania w ramach Koła Naukowego Pedagogów Resocjalizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego czyli wiara w profilaktykę Izabela Bogus Maria Dworak s. 169-178
10 lat Koła Naukowego Pedagogów działającego przy Instytucie Nauk Edukacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie w doświadczeniach studentów i absolwentów Małgorzata Dyrdół s. 179-183
Postawy rodzicielskie doświadczone w dzieciństwie a postawy przejawiane wobec własnych dzieci : biograficzne refleksje osób doświadczających problemu alkoholowego w rodzinie pochodzenia Grażyna Szczepaniak Magdalena Szulc Alina Tomaszewska s. 185-192
Pedagog wobec problemów trajektorii cierpienia rodziców dzieci niepełnosprawnych Zofia Zagroba Angelika Zawitkowska-Grad s. 193-199
Bajkoterapia na etapie edukacji elementarnej Sylwia Kania s. 201-205
„Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Dydaktyka akademicka i jej efekty”, Kazimierz Denek, Poznań 2011 : [recenzja] Dorota Ciechanowska Kazimierz Denek (aut. dzieła rec.) s. 207-208
„Analiza układów społecznych”, John Loflond, David A. Snow, Lewn Anderson, Lyn H. Loflond, Warszawa 2009 : [recenzja] Jan Nikołajew Lewn Anderson (aut. dzieła rec.) John Loflond (aut. dzieła rec.) Lyn H. Loflond (aut. dzieła rec.) David A. Snow (aut. dzieła rec.) s. 208-209
„Niedorżnięta ofiara inkwizycji”, czyli ksiądz Boniecki w Szczecinie s. 211
Dziecięcy uniwersytet Humanistyczny WSH TWP s. 211-213
Akademia Szlifowania Diamentów s. 213-214
Konkurs fotograficzny s. 214
Akcja „Biblioteka dzieciom” w Bibliotece Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie s. 214
Zostań mistrzem ortografii – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego s. 215
Wielobarwne zawiłości polszczyzny w oczach Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie s. 215-216
Festiwal Kół Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych pn. „Moje pasje” s. 217-218