Tytuł Edukacja Humanistyczna
ISSN 1507-4943
Wydawca Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Edukacja Humanistyczna
2012, Numer 1 (26)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Kazimierz Wenta s. 5-6
Edukacyjne uwarunkowania rynku pracy w Polsce Renata Nowak-Lewandowska s. 7-15
Uczyć się przez całe życie, aby być i mieć nadzieję na dobrą pracę Kazimierz Wenta s. 17-21
O Karolu Marksie, aktualności systemów teoretycznych i wymiarach współczesnego kapitalizmu Waldemar Urbanik s. 23-28
Komunikacja społeczna w resocjalizacji Jan Kania s. 29-36
Miasto portowe jako przedmiot badań socjologii morskiej Robert B. Woźniak s. 37-61
Z eksploracji morskich archetypów: wraki : studium przypadku Zbigniew Kosiorowski s. 63-78
Changing presentations of Poland in the context of new museums Erica Fontana s. 79-88
Postrzeganie stosunków polsko-ukraińskich przez mieszkańców Pomorza Zachodniego Amadeusz Urbanik s. 89-97
Młodzi w przyszłości – kierunki działań Leszek Pawelski s. 99-117
Europejski wymiar edukacji regionalnej i obywatelskiej Bogdan Urbanek s. 119-134
Pamięć i tożsamość mieszkańców Szczecina Tomasz Cegiełka Andrzej Kokiel s. 135-145
Szczecińskie badanie czytelnictwa i rozpowszechniania prasy, dawniej Michał Urbas s. 147-170
Foto-clubbing: aspekty prawne Mateusz Tomczak s. 171-179
Kultura bezpieczeństwa w środowisku pracy Wojciech Oleszak s. 181-189
Problemy dydaktyczne szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Anna Oleszak s. 191-199
Metody pracy z uczniami dorosłymi Jolanta Harzyńska s. 201-206
Metoda doboru platformy e-learningowej w kształceniu na odległość Mateusz Piwowarski s. 207-218
Kształcenie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych dla edukacji o zrównoważonym rozwoju Ewa Fleszar s. 219-224
Program of pedagogical education of engineers Miroslava Miklošíková Antonín Roják s. 225-230
Ethics and evaluation processes at school as a part of education Miroslava Miklošíková s. 231-234
Wiedza o specyfice nauczania dorosłych jako czynnik decydujący o skuteczności szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Monika Saganowska s. 235-243
Wpływ szkoleń na rozwój zawodowy pracowników w jednostce pomocy społecznej Barbara Bartoszewicz s. 245-248
Zagrożenia zawodowe a edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Adam Chodyniecki Aneta Dec s. 249-257
Kształtowanie bezpiecznych postaw na studiach podyplomowych Marta Krzaczkowska s. 259-265
‘Social work. Between theory and practice’, part 2, edited by Karol Mausch, Mirosław J. Śmiałek, Poznań – Kalisz 2012 : [recenzja] Kazimierz Wenta Karol Mausch (aut. dzieła rec.) Mirosław J. Śmiałek (aut. dzieła rec.) s. 267-268
„Pedagogika pracy – tradycja i wyzwania współczesności”, red. naukowa Stefan M. Kwiatkowski, Radom – Warszawa – Bydgoszcz : [recenzja] Czesław Plewka Stefan M. Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 268-270
„Neue Arbeit kompakt“, Frithjof Bergmann, Stella Friedland, Freiburg 2007 : [recenzja] Magdalena Kotnis Frithjof Bergmann (aut. dzieła rec.) Stella Friedland (aut. dzieła rec.) s. 270-272
Z życia Biblioteki WSH TWP w Szczecinie Joanna Siniakiewicz s. 273-274
Sprawozdanie z Międzynarodowego Seminarium (WSH TWP w Szczecinie) Małgorzata Falkiewicz-Szult s. 275-276
II Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Kształcenie akademickie wobec przemian cywilizacyjnych” Dorota Ciechanowska s. 277-278
Samorząd Studencki WSH TWP w roku akademickim 2011 Wojciech Dorosz s. 278-279
Akademia Szlifowania Diamentów Izabela Kumor s. 279-280
Dziecięcy Uniwersytet Humanistyczny Monika Urbanik s. 280