Tytuł Edukacja Humanistyczna
ISSN 1507-4943
Wydawca Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Edukacja Humanistyczna
2015, Numer 1 (32)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Kazimierz Wenta s. 5-6
Nauki społeczne o pracy i zatrudnieniu w chaosie edukacji na rzecz dostosowania się do globalnych i terytorialnych zmian Kazimierz Wenta s. 7-18
Działania obywatelskie w wymiarze regionalnym na Ziemiach Zachodnich i Północnych (ZZiP) Polski wobec historii pamięci niemieckiej : jaka przeszłość dla przyszłości? Izabela Skórzyńska Anna Wachowiak s. 19-34
Особенности социологического исследования социализации личности Антонина Ковалева s. 35-43
Роль профессионального образования в современном обществе Наталья В. Ломовцева s. 45-50
Stymulatory i inhibitory kształtowania zaufania do edukacji europejskiej w gimnazjum Teresa Banas-Kobylarska s. 51-63
Szukanie porozumienia – argumentowanie na zajęciach praktycznej nauki języka niemieckiego na studiach germanistycznych Beata Głowińska s. 65-72
Synergia aktywności nauczyciela i uczniów w procesie przyswajania wiedzy i umiejętności w kontekście nowych wyzwań w kształceniu nauczycieli Agnieszka Hłobił s. 73-82
Wykształcenie w systemie wartości uczniów szkół ponadgimnazjalnych małego miasta Marek Woś s. 83-97
Wybrane bariery ograniczające dostęp do rynku pracy osobom z niepełnosprawnością ruchową i ich opiekunom Waldemar Urbanik s. 99-111
Indywidualizacja kształcenia szansą urzeczywistnienia potrzeb i możliwości uczniów Agnieszka Hłobił s. 113-121
Społeczność fanów nauki w świecie wirtualnym : analiza eksploracyjna treści i aktywności społeczności internetowej skupionej wokół fanpage’a ‘I fucking love science’ Krzysztof Tomanek s. 123-137
Nowe i nowoczesne uczelnie poszukujące wydolnych do studiowania Tadeusz Strawa s. 139-146
Понятие плоского геометрического тела в школьном курсе планиметрии Татьяна Снигур Василий Швец s. 147-156
„Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się”, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Warszawa 2015 : [recenzja] Kazimierz Wenta Katarzyna Borawska-Kalbarczyk (aut. dzieła rec.) s. 157-160
„Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się”, Czesław Plewka, Koszalin 2015 : [recenzja] Stefan M. Kwiatkowski Czesław Plewka (aut. dzieła rec.) s. 160-163
Inauguracja roku akademickiego 2015 Anna Filińska s. 165
Konferencja „Neurodydaktyka – jak przyjaźnie i skutecznie wykorzystać potencjał uczniów?” Dorota Ciechanowska s. 165-166
Międzynarodowa konferencja naukowa z E-learningu na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w ramach europejskiego projektu I RNet Eugenia Smyrnova-Trybulska s. 166-167
Naukowa Wiosna Humanistów w WSH TWP w Szczecinie Renata Nowak-Lewandowska s. 168-169
IV Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, 27-30 maja 2015 Poznań Anna Wachowiak s. 169
XX Seminarium Śląskie, 23-25 września 2015, Kamień Śląski Anna Wachowiak s. 169-170
Międzynarodowa konferencja 'Oral history in Central - Eastern Europe: current research areas, challenges and specificity', 17-18 w rześnia, 2015, Łódź Anna Wachowiak s. 170
Zachodniopomorski Festiwal Nauki w WSH TWP w Szczecinie Kalina Kukiełko-Rogozińska Renata Nowak-Lewandowska s. 171