Tytuł Edukacja Humanistyczna
ISSN 1507-4943
Wydawca Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Edukacja Humanistyczna
2014, Numer 1 (30)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Kazimierz Wenta s. 5-6
Nowa kultura i technologia informacyjna na rynku edukacji i zatrudnienia Kazimierz Wenta s. 7-16
Freeganizm jako subkultura i zjawisko nowych wartości w zglobalizowanym świecie Tadeusz Bąk s. 17-27
Modern education and culture preservation: Tapriza Culture School in Dolpo (Nepal) Natalia Maksymowicz s. 29-36
Kształtowanie tożsamości dzieci we współczesnej przestrzeni medialnej Grażyna Erenc-Grygoruk s. 37-43
Twórcy i propagatorzy wychowania spółdzielczego w Polsce międzywojennej (1918–1939) Elżbieta Magiera s. 45-54
Nauczania dwujęzyczne – krok ku edukacji międzykulturowej Barbara Żakowska s. 55-62
Ideał wychowawczy Komisji Edukacji Narodowej na tle pedagogiki nowożytnej w Europie Zachodniej i w Polsce w XVIII wieku : w 240 rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej Danuta Koźmian s. 63-71
Zmiany w nauczaniu prawa w monarchii habsburskiej : początki wykładu uniwersyteckiego z historii prawa austriackiego Ryszard Tomczyk s. 73-88
Wpływ procesu kształcenia japońskich kobiet na ich życie rodzinne i zawodowe w okresie Meiji : rys historyczny z perspektywy socjologicznej Joanna Mazur-Łuczak Mikołaj Jacek Łuczak s. 89-100
„Morze i Ziemia”, szczeciński kwartalnik społeczno-kulturalny – wydanie 3 z 1981 roku, którego nigdy nie opublikowano Michał Urbas s. 101-113
Polskie Radio na Pomorzu Zachodnim – wspomnienia i refleksje starego radiowca Zbigniew Puchalski s. 115-132
Społeczne wymiary bezpieczeństwa wewnętrznego w mieście portowym Robert B. Woźniak s. 133-149
Zasady odpłatności za drugi i kolejny kierunek studiów w świetle ostatniego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Maciej Gniewosz s. 151-159
Пути формирования и оценивания сформированности ИКТ-компетентностей у будущих учителей Наталия Морзе Евгения Смирнова-Трибульская s. 161-174
Kształtowanie tożsamości regionalnej i lokalnej w pracy salezjańskiej z dziećmi i młodzieżą na terenie miasta Szczecina Marek Woś s. 175-191
Исследование знаний преподавателей о самообразовании в подготовке будущих музыкантов Марина Вахтина s. 193-199
Pozór w edukacji ekologicznej Sylwia Gwardys-Szczęsna s. 201-207
Socjologiczne ujęcie „Innego” w szkole Wojciech Welskop s. 209-216
Społeczeństwo informacyjne – społeczeństwem wiedzy Bogdan Urbanek s. 217-228
W salonie usługowym zwanym biblioteką szkolną Agnieszka Jankowska s. 229-235
„Szkolnictwo specjalne na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–2010”, red. nauk., Urszula Morcinek, Szczecin 2013 : [recenzja] Kazimierz Wenta Urszula Morcinek (aut. dzieła rec.) s. 237-239
‘Idea Mapping. How to Access Your Hidden Brain Power, Learn Faster, Remember More, and Achieve Success in Business’, Jamie Nast, New Jersey, 2006 : [recenzja] Dorota Ciechanowska Jamie Nast (aut. dzieła rec.) s. 239-241
„Zawodoznawstwo. Wiedza o współczesnej pracy”, Zdzisław Wołk, Warszawa 2013 : [recenzja] Anna Oleszak Zdzisław Wołk (aut. dzieła rec.) s. 241-243
„Nauka, edukacja, rynek pracy. Przede wszystkim współdziałanie”, red. Czesław Plewka, Szczecin – Koszalin 2013 : [recenzja] Marcin W. Oleszak Czesław Plewka (aut. dzieła rec.) s. 244-245
Konferencje i seminaria naukowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w roku akademickim 2013 Wojciech Oleszak Kazimierz Wenta s. 247-251
Wybrane problemy kszta ł towania się tożsamości regionalnej i lokalnej – aspekt historyczny i socjologiczny Waldemar Urbanik s. 251-252
Specjalność opiekuńczo-resocjalizacyjna w ramach studiów pedagogicznych w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie Teresa Lipko s. 253-255