Tytuł Edukacja Humanistyczna
ISSN 1507-4943
Wydawca Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Edukacja Humanistyczna
2011, Numer 1 (24)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Kazimierz Wenta s. 5-6
Wartości moralne w zmieniającym się społeczeństwie polskim Janusz Mariański s. 7-24
Społeczne role kobiet Anna Kotlarska-Michalska s. 25-35
Zmieniający się uniwersytet i autonomia studentów Dorota Ciechanowska s. 37-46
Профессиональное развитие личности как фактор социальной мобильности Алексей Ангеловский s. 47-60
Znaczenia i dylematy nauczycielskiej profesji i nauczycielskiego profesjonalizmu Czesław Plewka s. 61-68
Społeczny obraz przestrzeni miasta : zastosowanie map Goulda w socjologicznych projektach badawczych Jordan Klimek s. 69-78
Stocznia Szczecińska w poezji i pieśni Danuta Dąbrowska s. 79-89
Moda wizerunkowa jako kod zachowań autodestrukcyjnych nastolatków Teresa Szczerska s. 91-99
Ubóstwo – ujęcie teoretyczne Izabela Kumor s. 101-110
Internet 2 .0 a komunikowanie lokalne Rafał Polak s. 111-118
Zbliżenie uniwersalizmu i idei ekologicznych Malgorzata Olczak s. 119-126
Kształcenie adeptów dziennikarstwa w zakresie kształtowania postaw etycznych Zbigniew Kosiorowski s. 127-138
Drogi do szczęścia w opinii studentów Anna Filińska Grażyna Leśniewska s. 139-145
Absolwenci Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Mirosława Kaczmarczyk-Sowa s. 147-155
Ewaluacja szkoleń bezpieczeństwa i higieny pracy Marcin W. Oleszak s. 157-161
Zagrożenia i szanse nowych struktur świata wirtualnego Arkadiusz Kołodziej Krzysztof Tomanek s. 163-172
„Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna”, Kazimierz Denek, Poznań 2011 : [recenzja] Kazimierz Wenta Kazimierz Denek (aut. dzieła rec.) s. 173-174
„Teoria chaosu w dyskusji nad pedagogiką”, Kazimierz Wenta, Radom 2011 : [recenzja] Stefan M. Kwiatkowski Kazimierz Wenta (aut. dzieła rec.) s. 174-176
„Podstawy kształcenia ogólnego”, Franciszek Bereźnicki, Kraków 2011 : [recenzja] Kazimierz Wenta Franciszek Bereźnicki (aut. dzieła rec.) s. 177
„Uczymy się uczyć”, Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz, Szczecin 2010 : [recenzja] Joanna Lubecka-Bąk Czesław Plewka (aut. dzieła rec.) Małgorzata Taraszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 178
„Obrazy migracji”, red. Kazimierz Ilski, Poznań 2010 : [recenzja] Anna Wachowiak Kazimierz Ilski (aut. dzieła rec.) s. 179-183
Konferencja „Pedagogika pracy” na temat „Człowiek – obywatel – pracownik na rynku pracy” s. 185-188
I Ogólnopolska Studencka Konferencja naukowa „Od projektu do profesjonalizmu w zawodzie pedagoga” s. 188-190
Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat „Oblicza męskości i kobiecości” s. 191
Wykłady otwarte, warsztaty w roku akademickim 2010 s. 192