Tytuł Edukacja Humanistyczna
ISSN 1507-4943
Wydawca Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Edukacja Humanistyczna
2013, Numer 2 (29)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Kazimierz Wenta s. 5-7
Tendencje rozwoju wyższych szkół pedagogicznych Polski w drugiej połowie XX wieku i początku XXI wieku Kateryna Binytska s. 9-15
Technologia informacyjna w edukacji dziecka Kazimierz Wenta s. 17-34
Elementy mediów społecznych jako narzędzie mobilizacji politycznej Tetiana Kremeń s. 35-44
Tradycje i współczesne oblicza socjologii niemieckiej Andrzej Michalak s. 45-51
Blog jako warsztat, narzędzie i przestrzeń przyszłego dziennikarza Barbara Popiel s. 53-59
Solving plot mathematical problems as the way to acquire key and subject competencies by schoolchildren Svetlana Skvortsova s. 61-68
Mniejszości narodowe w morskiej metropolii transgranicznej Robert B. Woźniak Magdalena Woźniak-Miszewska s. 69-94
Teaching communism at the museum: A comparative study of museums dedicated to communism in Eastern and Central Europe Claudia-Florentina Dobre s. 95-106
Rola i znaczenie wyborów oraz referendów we współczesnej demokracji Piotr Chrobak s. 107-119
Dzieje gospodarki morskiej od walki o polskie granice morskie aż do Unii Europejskiej Grażyna Leśniewska Jan Nikołajew s. 121-139
Uwarunkowania przestrzenno-społeczne środowiska mieszkalnego kształtujące kontakty sąsiedzkie w sytuacji lokalnego konfliktu ekologicznego Robert Bartłomiejski s. 141-154
Rynek pracy w mieście pogranicza jako przedmiot badań socjologicznych : w okresie I–III 2013 r. Anna Lewandowska Roman Lewandowski s. 155-169
Miasto – ludzie – emocje : doniesienie z badań Kalina Kukiełko-Rogozińska s. 171-178
Atrakcyjność inwestycyjna Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w percepcji bezpośrednich inwestorów zagranicznych Magdalena Woźniak-Miszewska s. 179-187
Społeczne aspekty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Elżbieta Kasprzak s. 189-196
Wybrane zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa na morskim odcinku ochrony granicy państwowej Dariusz Jurczak s. 197-205
    Zacytuj
  • Udostępnij
Prasa koszalińska – tożsamość lokalna Michał Urbas s. 207-219
Nauczyciel (nie)godny zaufania Agnieszka Jankowska s. 235-244
Bestia na arenie cyrkowej – zjawisko „Nowego Cyrku” jako przykład zmian w relacjach pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem Zofia Snelewska-Stempień s. 245-253
Formalization of computer-graphic modeling of flat parameterized linear images Włodzimierz Ocheretnyi s. 255-260
‘Global and local changes on the modern labour market. Essays in labour and social pedagogy’, Zdzisław Wołk, Zielona Góra 2011 : [recenzja] Kazimierz Wenta Zdzisław Wołk (aut. dzieła rec.) s. 261-263
„Dojrzałe, spełnione, niezależne? Kobiety 50+ w socjologicznym zwierciadle”, Beata Trzop, Warszawa 2013 : [recenzja] Anna Wachowiak Beata Trzop (aut. dzieła rec.) s. 264-266
„Głaskane, tuczone, zabijane. Dlaczego zwierzęta zasługują na lepsze traktowanie”, Anton Rotzetter, tłum. Kamil Markiewicz, Poznań 2013 : [recenzja] Kalina Kukiełko-Rogozińska Anton Rotzetter (aut. dzieła rec.) Kamil Markiewicz (tłum.) s. 267-269
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne problemy ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka” Renata Nowak-Lewandowska s. 271-272
Spotkanie Młodych z Mistrzami, czyli XIII Zachodniopomorski Festiwal Nauki w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie Radosław Falkiewicz-Szult Izabela Kumor s. 272-273
XV Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego Anna Wachowiak s. 274-275
„Nie tylko pies i kot – rola zwierząt w społecznym życiu człowieka”. Grupa tematyczna XV Zjazdu Socjologicznego „Co po kryzysie?”, Szczecin 11-14 września 2013 Kalina Kukiełko-Rogozińska s. 275-276
Jubileusz XX-lecia Tatrzańskich Sympozjów Naukowych pt. „Edukacja Jutra” (1994-2014) Kazimierz Wenta s. 277-279