Tytuł Edukacja Humanistyczna
ISSN 1507-4943
Wydawca Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Edukacja Humanistyczna
2015, Numer 2 (33)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Kazimierz Wenta s. 5-6
O niepamięci inaczej Andrzej Szpociński s. 7-15
Формирование «пространствапамяти» о Великой Отечест веннойвойне в 1941-1945гг.: музейный аспект Юлия З.Кантор s. 17-32
Профессионально-педагогическая культура университета Антонина Ивановна Ковалева s. 33-39
Kluczowa problematyka i wartości najnowszej polskiej prozy dla dzieci Anna Józefowicz s. 41-55
Pamięć wskrzeszona i pamięć zniekształcona : okoliczności egzekucji zakładników z Soldin w 1945 roku w kontekście pamięci zbiorowej Maciej Kościuszko s. 57-71
Wojna, Ukraina i literatura – Jonathana Safrana Foera wyprawa w głąb środkowoeuropejskiej niepamięci Marta Cobel-Tokarska s. 73-87
Генезисизначение Шенгенской Информационной Системы (SIS) Sebastian Kaniewski s. 89-96
A Polish heart in a feldgrau uniform – complicated journeys from the Wehrmacht to the Polish Army in Exile Magdalena Kowalska s. 97-105
Marketing w publicznych placówkach oświatowych Przemysław Żebrok s. 107-121
Poszukiwanie problemów estetycznych : zastosowanie techniki dostrzegania problemów T3 Małgorzata Franc s. 123-135
Sposoby postrzegania śpiewu przez młodzież gimnazjalną – stan obecny oraz perspektywy Hanna Jarmolińska s. 137-146
‘IT Tools – Good Practice of Effective Use In Reductio’, (ed.) Eugenia Smyrnova-Trybulska, Katowice – Cieszyn 2015 : [recenzja] Ewa Ryś Eugenia Smyrnova-Trybulska (aut. dzieła rec.) s. 147-152
„Polityka etniczna. Teorie, koncepcje, wyzwania”, (red.) Henryk Chałupczak, Radosław Zenderowski, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek, Lublin 2015 : [recenzja] Amadeusz Urbanik Tomasz Browarek (aut. dzieła rec.) Henryk Chałupczak (aut. dzieła rec.) Ewa Pogorzała (aut. dzieła rec.) Radosław Zenderowski (aut. dzieła rec.) s. 153-156
„Barwy jesieni” Dorota Ciechanowska s. 157
Wykład specjalny „Sposób na nadzieję...” Renata Nowak-Lewandowska s. 157
Spotkania z Kryminologią Renata Nowak-Lewandowska s. 157-158
„Obcy wśród swoich: wychowawczy wymiar biografii po granicza” : sprawozdanie z konferencji, Lublin 22–23 kwietnia 2016 roku Izabela Lewandowska Sylwia Szkamruk s. 158-159
Konferencja naukowa „Osoba starsza w obliczu przestępczości” Renata Nowak-Lewandowska s. 159