Tytuł Edukacja Humanistyczna
ISSN 1507-4943
Wydawca Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Edukacja Humanistyczna
2014, Numer 2 (31)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 5-6
Dylematy uwarunkowań społecznych w rozwoju społeczności lokalnych Robert B. Woźniak s. 7-28
Neoosmanizm : polityka zagraniczna turcji okresu rządów partii sprawiedliwości i rozwoju (AKP) Amadeusz Urbanik s. 29-44
Transgresja wirtualna – rozważania Teresa Szczerska s. 45-52
Wykorzystanie nowych mediów w szkolnej edukacji medialnej : rekonesans Barbara Popiel s. 53-61
Metoda „myślenia lateralnego” w analizie zagadnień psychologii społecznej Halina Rarot s. 63-82
Potencjał prezentacji multimedialnej źródłem twórczej aktywności dzieci Agata Draszkiewicz s. 83-93
Pracujący studenci Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie o swoim rozwoju zawodowym Czesław Plewka s. 95-105
Współczesna edukacja w perspektywie relacji instytucjonalno-środowiskowych Tadeusz Strawa s. 111-121
Анализ зарубежных и отечественных программ подготовки менеджеров e-learning Надежда Балык Наталия Морзе Евгения Смирнова-Трибульская s. 123-137
O kulturze matematycznej ucznia : eksterioryzacja wiedzy matematycznej za pomocą fotografii Małgorzata Makiewicz s. 139-153
Mnemonic methods as a sophisticated tool in learning the science subjects from polish pupils point of view Anna Jurowska Kamil Jurowski Małgorzata Krzaczkowska Patryk Własiuk s. 155-170
Formy komunikowania się nauczyciela z rodzicami w placówkach wychowania przedszkolnego Paulina Giecewicz s. 173-185
Mądre korzystanie z mediów elektronicznych jako warunek budowania własnej tożsamości s. 187-196
E-dziennik jako element kultury informacyjnej szkoły Alina Tomaszewska s. 197-208
The electronic mail as a means of communication at the educationalinstitutions : based on the example of Bielsko-Biała branch of the board of education area Przemysław Żebrok s. 209-220
„Wiraże” – szczecińskie forum młodych Michał Urbas s. 221-237
Problematyka ojcostwa w polskiej prasie społeczno-politycznej: marginalizacja czy wynik naturalnego stanu rzeczy? Michał Giecewicz s. 239-251
„Licea ogólnokształcące w procesie zmian rynkowych na p oczątku XXI wieku”, Włodzimierz Olszewski, Kraków 2014 : [recenzja] Kazimierz Wenta Włodzimierz Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 253-255
„Perspektywy zmian w praktyce kształcenia akademickiego”, red. nauk. Dorota Ciechanowska, Szczecin 2014 : [recenzja] Czesław Plewka Dorota Ciechanowska (aut. dzieła rec.) s. 255-258
Dzieje się... Anna Skotarczak Marta Wiśniewska s. 259
Wykład otwarty pt. „Portowe miasto metropolitalne” : wybrane problemy socjologiczno-ekonomiczne nowego Szczecina, wygłoszony w dniu 18 grudnia 2014 r. Magdalena Woźniak-Miszewska s. 260