Tytuł Edukacja Humanistyczna
ISSN 1507-4943
Wydawca Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Edukacja Humanistyczna
2013, Numer 1 (28)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Kazimierz Wenta s. 5-6
Uniwersytet : między tradycją a wyzwaniami współczesności i przyszłości Kazimierz Denek s. 7-21
Wybrane polsko-niemieckie domeny symboliczne na ziemiach zachodnich i północnych Polski : rytuały pojednania? Izabela Skórzyńska Anna Wachowiak s. 23-35
Компетентностный подход в процессе изучения технологий компьютеризированного перевода Наталия Петровна Франчук s. 37-43
Знания о компетенциях: теория и практика изучения компетенций в российском профессиональном образовании Елена Цалко s. 45-52
Rola nauczyciela akademickiego w aktywizowaniu rozwoju studentów Katarzyna Herda-Płonka s. 53-57
Znaczenie inteligencji emocjonalnej w pracy nauczyciela Paulina Grabowiec s. 59-65
Proces karny w monarchii habsburskiej : od drugiej połowy XVIII wieku do 1918 roku Ryszard Tomczyk s. 67-79
Rozwój polityki społecznej w obszarze zatrudnienia, migracji oraz zabezpieczenia społecznego we Wspólnocie Europejskiej do 1992 r. Anna Obiegło s. 81-91
Perspektywy współpracy polsko-ukraińskiej w obliczu integracji europejskiej w opiniach mieszkańców Pomorza Zachodniego Amadeusz Urbanik s. 93-98
Czy Szczecin jest metropolią? Roman Lewandowski s. 99-112
Eugeniusz Kwiatkowski – honorowy obywatel Szczecina i jego wkład na rzecz rozwoju gospodarki polskiej w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej Agnieszka Zaremba s. 113-121
Utylitaryzm Petera Singera : rozważania o eutanazji Małgorzata Olech s. 123-129
Student perception of teacher’s personality Lenka Pelcerová s. 131-135
Analiza przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym w kontekście regulacji dotyczących komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich Agnieszka Koźlarek s. 137-145
Zarządzanie czasem – mocna czy słaba strona pracownika XXI wieku? Anna Pluta s. 147-155
Przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela w szkolnictwie muzycznym Ewa Kumik s. 157-165
Formy kształcenia ustawicznego w środowisku akademickim Anna Frąckowiak s. 167-175
Zaufanie w relacjach interpersonalnych : wybrane aspekty Stefan Szałach s. 177-183
Zainteresowania wyrażane przez studentów pedagogiki Barbara Klasińska s. 185-192
„Mobbing w oświacie jako problem społeczny. Uwarunkowania organizacyjne i społeczne konsekwencje przemocy w miejscu pracy na przykładzie uczelni wyższych”, Joanna Wyleżałek, Warszawa 2012 : [recenzja] Jadwiga Mazur Joanna Wyleżałek (aut. dzieła rec.) s. 193-194
„Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit społecznych”, Daria Hejwosz, Kraków 2010 : [recenzja] Zofia Okraj Daria Hejwosz (aut. dzieła rec.) s. 195-196
Sprawozdanie z seminarium nt. „Drogi socjologii szczecińskiej. Ciągłość i zmiana” Andrzej Kokiel s. 197-198
Różne perspektywy oglądu „Dydaktyki” jako obszaru dyskursu Zespołu Dydaktyki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN i Zakładu Dydaktyki Ogólnej WSE UAM w Poznaniu Małgorzata Kabat s. 198-204
Sprawozdanie z konferencji nt. „Efektywność wspólnych oddziaływań penitencjarnych zakładów karnych i aresztów śledczych, sądu penitencjarnego, kapelanów więziennych, organizacji pozarządowych i studentów WSH TWP w readaptacji skazanych na przykładzie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie” Teresa Lipko s. 204-205
III edycja Akademii Szlifowania Diamentów w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie – zakończona Izabela Kumor s. 206
Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „Od projektu do profesjonalizmu w zawodzie pedagoga”, 20-21 maja 2013 r. Renata Nowak-Lewandowska s. 207-209