Tytuł Edukacja Humanistyczna
ISSN 1507-4943
Wydawca Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Edukacja Humanistyczna
2016, Numer 1 (34)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 5-6
Humanizacja relacji przełożony – podwładny w klasycznej i behawioralnej szkole organizacji i zarządzania a koncepcja kapitału społecznego Marta Młokosiewicz s. 7-19
Aksjologiczne aspekty zarządzania szkołą Paweł Żebrok s. 21-31
Nauczmy dzieci być bogami – edukacja humanistyczna wobec wyzwania transhumanizmu Markus Lipowicz s. 33-45
Diagnoza gotowości szkolnej – wybrane aspekty teoretyczne w zakresie mowy dziecka sześcioletniego Urszula Smok s. 47-57
Potencjał zawodowy historyków w opinii magistrantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Marzena Świgoń s. 59-75
Nazwisko, hasło czy koszula? : atrybuty autoprezentacji pośredniej – przykłady ze szczecińskiej kampanii samorządowej 2014 roku Maciej Drzonek s. 77-95
Polska szkoła eseju – esej w polskiej szkole : na przykładzie „Dostojewskiego” Czesława Miłosza Ewa Goczał s. 97-105
Gdy nauczycielka matematyki staje się poetką... : o zbiorze poezji „Styczna do krzywej myśli” Anny Błachuckiej Anna Wzorek s. 107-117
Sposoby pokonywania stresu i jego skutków stosowane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej : wyniki badań Grażyna Erenc-Grygoruk s. 119-130
Deutsche Welle o Polsce – zastosowanie tekstów internetowych na zajęciach z praktycznej nauki języka niemieckiego na studiach germanistycznych Beata Głowińska s. 131-138
Językowa interpretacja pór roku w wypowiedziach mężczyzny niepełnosprawnego intelektualnie : ujęcie kognitywne Urszula Jęczeń s. 139-150
Формирование понятия площади плоского геометрического тела Татьяна Снигур Василий Швец s. 151-159
„Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej”, red. Henryk Chałupczak, Radosław Zenderowski, Walenty Baluk, Lublin 2015 : [recenzja] Walenty Baluk Amadeusz Urbanik Radosław Zenderowski Henryk Chałupczak (aut. dzieła rec.) s. 161-165
„Jak rozwijać swoje zdolności: inteligencje wielorakie, myślenie twórcze i osobowość twórczą? Poradnik dla gimnazjalistów”, red. Dorota Gębuś, Beata Pawlica, Edyta Widawska, Zbigniew Wieczorek, Ewa Wysocka, Katowice – Częstochowa 2015 ; „Jak rozwijać swoje zdolności: inteligencje wielorakie, myślenie twórcze i osobowość twórczą? Poradnik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”, Katowice – Częstochowa 2015 ; „Jak wspierać rozwój zdolności specjalnych i potencjał twórczy uczniów? Poradnik dla doradców zawodowych”, Katowice – Częstochowa 2015 ; „Jak wspierać rozwój zdolności specjalnych i potencjał twórczy uczniów? Poradnik dla nauczycieli”, Katowice – Częstochowa 2015 ; „Jak wspierać rozwój zdolności specjalnych i potencjał twórczy swojego dziecka? Poradnik dla rodziców”, Katowice – Częstochowa : [recenzja] Małgorzata Franc Dorota Gębuś (aut. dzieła rec.) Beata Pawlica (aut. dzieła rec.) Edyta Widawska (aut. dzieła rec.) Zbigniew Wieczorek (aut. dzieła rec.) Ewa Wysocka (aut. dzieła rec.) s. 166
    Zacytuj
  • Udostępnij
The Pierre Savard Award dla doktor Kaliny Kukiełko-Rogozińskiej Renata Nowak-Lewandowska s. 169
Granty Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty s. 169-170
Seminarium metodyczne „Matematyczne inspiracje” s. 170-171
Konferencja „Nie tylko Tydzień Kodowania” Alina Tomaszewska s. 171-172