Tytuł Niepodległość i Pamięć
ISSN 1427-1443
Wydawca Muzeum Niepodległości w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Niepodległość i Pamięć
2005, Tom 12, Numer 1 (21)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prorok chrześcijańskiej kultury Andrzej Datko s. 5-7
Myśląc Ojczyzna, powracam w stronę drzewa... Jan Paweł II s. 8
Polskie rozłąki i powroty – w kręgu europejskich arcynarracji wolnościowych : w 150 rocznicę śmierci Adama Mickiewicza Barbara Jedynak s. 9-20
O narodowości w muzyce polskiej w XIX wieku Irena Poniatowska s. 21-30
Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński w obronie duchownych więzionych i zesłanych za udział w ruchu narodowym lat 1861-1864 Eugeniusz Niebelski s. 31-45
Odkryć Łochów... Odkryć Norwida... Małgorzata Szeja s. 47-56
Anglicy przychylni i nieprzychylni Romanowi Dmowskiemu w świetle korespondencji z lat 1915-1917 Jolanta Niklewska s. 57-76
W 86 rocznicę Powstania Wielkopolskiego i 68 rocznicę śmierci Naczelnego Wodza Powstania Wielkopolskiego generała broni Józefa Dowbor-Muśnickiego Zbigniew Zieliński s. 77-88
Srebrna i czarna legenda : Józef Piłsudski w poezji, historii i plotce Bohdan Urbankowski s. 89-130
Józef Piłsudski w malarstwie i grafice Wiesław Jan Wysocki s. 131-141
Roman Dmowski - różne wymiary legendy Krzysztof Kawalec s. 143-148
Naród i wychowanie w myśli Romana Dmowskiego Maciej Szepietowski s. 149-154
Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej w wybranych podręcznikach do historii z lat trzydziestych XX wieku Marek Aleksander Jakubiak s. 155-166
Z działalności politycznej Janusza Radziwiłła do 1939 r. : szkic do portretu konserwatysty Jarosław Durka s. 167-195
Przysposobienie Wojskowe Leśników w latach 1933-1939 Zbigniew Zieliński s. 197-214
Szkoła księdza Kordeckiego we Lwowie i jej losy w latach 1940-1962 (szkoła nr 18 i szkoła nr 30) Czesław Baran Adam Sierżant Alina Węgier-Grzegocka Krystyna Węgier-Maksymowicz s. 215-251
Syberia w świadomości młodych Polaków Michał Karczewski Piotr Krzesiński s. 253-258
Patriotyzm lokalny we współczesnych legendach o Mazowszu pisanych przez młodzież szkolną Anna Milewska-Młynik s. 259-266
Moje Chiny Łucja Drabczak s. 267-289
I Spotkanie Mistrzów Małych Ojczyzn w Muzeum Niepodległości Andrzej Stawarz s. 291-298
Dwadzieścia numerów "Zesłańca" Marta Ergetowska s. 299-306
"Francja wobec powstania kościuszkowskiego w świetle relacji dyplomatów pruskich", Henryk Kocój, Kraków 2005 : [recenzja] Aleksandra Błaszczak Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 307-309
"To, co święte : pokoleniom w hołdzie", Jan Lempkowski, Warszawa 2004 : [recenzja] Jerzy M. Cygan Jan Lempkowski (aut. dzieła rec.) s. 310-312
Bibliografia zawartości czasopisma "Niepodległość i Pamięć" (numery 1-20) Mirosława Pałaszewska Krystyna Żuchowska s. 313-336