Tytuł Niepodległość i Pamięć
ISSN 1427-1443
Wydawca Muzeum Niepodległości w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Niepodległość i Pamięć
1998, Tom 5, Numer 2 (11)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zesłanie konfederatów barskich na Syberię i do Kraju Orenburskiego Władysław Jewsiewicki s. 7-28
Polacy w Gruzji w pierwszej połowie XIX wieku Andrzej Woźniak s. 29-43
Polskie przenikanie Kazachstanu na przestrzeni wieków od zesłań do wkładu cywilizacyjnego i gospodarczego w rozwój tego kraju Antoni Kuczyński s. 45-60
Obraz polskiego zesłańca-katolika w XIX-wiecznych listach i pamiętnikach z Sybiru Anna Milewska-Młynik s. 61-75
Z dziejów polskiej kolonii w Permie w XIX i początkach XX wieku Elena Charitonowa Irena Tańska (aut. dzieła rec.) s. 77-96
Polacy w Omsku Anna Milewska-Młynik s. 97-117
Rosyjski przekaz o Józefie Piłsudskim na ziemiach w Tunce Zbigniew J. Wójcik s. 119-126
Polskie formacje wojskowe w Rosji w latach 1917-1920 Mieczysław Wrzosek s. 127-141
Generał broni Józef Dowbor-Muśnicki 1867-1937 Zbigniew Zieliński s. 143-157
Profesora Józefa Łukaszewicza «Curriculum vitae» Zbigniew Wójcik s. 159-167
Źródła do dziejów Polaków w Cesarstwie Rosyjskim, Związku Radzieckim i Mandżurii w XIX i XX wieku przechowywane w polskich archiwach państwowych Edward Kołodziej s. 161-178
Rozstrzeliwania i deportacje ludności polskiej w ZSRR w latach 1939-1941 Natalia S. Lebiediewa Zofia Strzyżewska (tłum.) s. 179-193
Deportacja obywateli polskich do Obwodu Permskiego w latach 1940-1941 Włodzimierz Batianowski s. 195-198
W poszukiwaniu interpretacji rzeczywistości zsyłkowej lat 1940-1941 Ewa Kowalska s. 199-215
Walka o przetrwanie niepodległościowego ducha narodowego w "Polsce Ludowej" : część II Wojciech Ziembiński s. 217-232
O wieloletnich związkach Polski z Syberią Antoni Kuczyński s. 233-237
"Syberia w historii i kulturze narodu polskiego" : Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wrocław-Bagno 1997 rok Zofia Strzyżewska s. 238-244
Sachalin czci pamięć Bronisława Piłsudskiego Antoni Kuczyński s. 245-252
Z poszukiwań Polaków - Tatarstan Janusz Kamocki s. 253-254
Wystawa "Sybir 1940-1956" Anna Milewska-Młynik s. 255-259
Na marginesie wystawy autorskiej Stefana Centomirskiego Anna Milewska-Młynik s. 261-264
Losy Sybiraków w książkach opowiedziane : dzieje "Biblioteki Zesłańca" i recepcja jej wydawnictw Antoni Kuczyński s. 265-279
Pismo Związku Sybiraków Adam Dobroński s. 280-284
Związek Patriotów Polskich w świetle ostatnich badań Elżbieta Trela-Mazur Albin Głowacki (aut. dzieła rec.) s. 285-287
"Życie religijne żołnierzy polskich w niewoli niemieckiej i radzieckiej podczas II wojny światowej", Norbert Honka, Opole 1998 : [recenzja] Jerzy Myszor Norbert Honka (aut. dzieła rec.) s. 288-291