Tytuł Niepodległość i Pamięć
ISSN 1427-1443
Wydawca Muzeum Niepodległości w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Niepodległość i Pamięć
2015, Tom 22, Numer 3 (51)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Tadeusz Skoczek s. 5-8
Waszyngton i Kościuszko : sylwetki bohaterów. Studium porównawcze Izabella Rusinowa s. 9-34
Obchody kościuszkowskie w 1917 roku elementem kształtowania tożsamości narodowej Polaków : (na podstawie pamiątek ze zbiorów Muzeum Niepodległości) Jolanta Załęczny s. 35-55
Publikacje nadesłane s. 278, 56
Tomasz Wawrzecki : naczelnik zmierzchu powstania 1794 roku Janusz Wojtasik s. 57-78
Kobieta, przyjaciółka, żona, matka... portret Florentyny ze Sturmów Skierskiej wyłaniający się z listów do Zofii Romanowiczówny (z Kolekcji Leopolis) Jolanta Załęczny s. 79-112
Przekształcenia niemieckiego garnizonu wojskowego w Jabłonnie (Legionowie), od pokoju brzeskiego do odzyskania przez Polskę niepodległości, marzec-listopad 1918 roku Jacek Emil Szczepański s. 113-142
Nieznane fragmenty czasopism seminaryjnych mówiące o życiu duchowym w Łucku czasu II Rzeczypospolitej Jerzy Zając s. 143-158
Próby ekstradycji Antoniego Szackiego, dowódcy Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, z amerykańskiej strefy okupacyjnej Niemiec w latach 1945-1949 Władysław Weker s. 159-194
Początki polskiego lotnictwa (1918-1920) Janusz Kolbusz s. 195-204
Źródła i dokumenty do dziejów legionistów węgierskich służących w Legionach Polskich w latach 1914-1918 : [cz. 3] Endre László Varga s. 205-277
Internetowe katalogi zbiorów w muzeach polskich Łukasz Żywek s. 279-310
Medale kościuszkowskie w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie Andrzej Kotecki s. 311-348
Relacja z obchodów 70. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Buchenwald Robert Hasselbusch s. 349-360
Mazowszanie w świecie : projekt tematu badawczego Zbigniew Judycki s. 361-396
Nowe spojrzenie na polskie powstania narodowe Michał Klimecki Janusz Wojtasik (aut. dzieła rec.) s. 397-400
Album o powstaniu styczniowym Andrzej Kotecki Anna Grochala (aut. dzieła rec.) Ewa Milicer (aut. dzieła rec.) Kamila Pijanowska (aut. dzieła rec.) s. 400-404
W stulecie bitwy pod Łowczówkiem : dwie publikacje pamiątkowe Paweł Bezak Edmund Juśko (aut. dzieła rec.) Maciej Małozięć (aut. dzieła rec.) Jacek Przybylski (aut. dzieła rec.) Witold Tkaczyk (aut. dzieła rec.) s. 405-408
2050 haseł o walczącej Warszawie Jan Engelgard Krzysztof Komorowski (aut. dzieła rec.) s. 408-412
Album Baltruschata : zbiór zdjęć funkcjonariusza gestapo Robert Hasselbusch Jacek Zygmunt Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 412-416
Biografia Józefa Stalina Marian Marek Drozdowski Eugeniusz Duraczyński (aut. dzieła rec.) s. 416-424
Spadkobiercy idei Władysława Orkana, twórcy regionalizmu polskiego Tadeusz Skoczek s. 424-430
Andrzej Nieuważny (1960-2015) Jan Engelgard s. 431-434
Nasi autorzy s. 435
Zmodernizowana wystawa "Z Orłem Białym przez wieki" w Muzeum Niepodległości w Warszawie s. 436
"Taniec wśród mieczów" : ekspozycja czasowa poświęcona pawiackiej służbie zdrowia s. 437