Tytuł Niepodległość i Pamięć
ISSN 1427-1443
Wydawca Muzeum Niepodległości w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Niepodległość i Pamięć
2010, Tom 17, Numer 1 (31)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Moje spojrzenie na 20 lat działalności Muzeum Niepodległości w Warszawie Andrzej Stawarz s. 5-27
Wokół męczenników narodowej sprawy - rodziny spiskowców i powstańców styczniowych wobec faktu ich aresztowania Agata Markiewicz s. 29-38
Pałac Błękitny w Warszawie jako przykład mecenatu Maurycego Zamoyskiego Konrad Ajewski s. 39-55
Litwa w polityce Komitetu Narodowego Polskiego w laatch 1917-1919 Jan Engelgard s. 57-64
Tradycje patriotyczne w życiu odradzającej się Rzeczypospolitej Jolanta Załęczny s. 65-70
Zaślubiny Polski z Morzem - Puck 10 luty 1920 roku Andrzej Kotecki s. 71-76
Organizacje kobiece, sportowe, nauczycielskie uczniowskie i paramilitarne w orbicie ruchu narodowego w Lublinie w II Rzeczypospolitej Marek Czyrka s. 77-87
Polsko-węgierskie symbole pamięci generała Józefa Bema Jerzy S. Wojciechowski s. 89-97
Związek Legionistów Polskich wobec byłych legionistów na Węgrzech w latach 1938-1939 Elżbieta Kossewska s. 99-110
Utworzenie Rządu Jedności Narodowej w Paryżu (20-30 IX 1939 roku) Paweł Duber s. 111-119
Generałowie formacji wojskowych Obozu Narodowego Zbigniew Gnat-Wieteska s. 121-138
Departament Oświaty i Kultury Delegatury Rządu na Kraj Waldemar Grabowski s. 139-162
Działalność Komitetu Zagranicznego Obozu Narodowego (1942-1943), jako próba integracji środowisk narodowych na emigracji w czasie drugiej wojny światowej Maciej Motas s. 163-184
Zamojszczyzna w latach II wojny światowej 1939-1945 : wybrane zagadnienia militarne, społeczne i ekonomiczne Krzysztof Jerzy Galas s. 185-189
"Warszyc" i jego żołnierze z Armii Krajowej i Konspiracyjnego Wojska Polskiego Zbigniew Zieliński s. 191-211
Przyczyny powołania i działalność Polskiej Misji Wojskowej w Londynie (1945-1946) Anna Marcinkiewicz-Gołaś s. 213-226
Bierut przeciwko Gomułce : "w trybach bierutowszczyzny" Mirosław Wawrzyński s. 227-233
Ksiądz ppłk Jan Leon Ziółkowski - kapelan Wojska Polskiego w latach 1919-1936 Barbara Tarkowska s. 235-256
O rzeźbiarzu (nieco) zapomnianym Katarzyna Chrudzimska-Uhera s. 257-271
Uroczystości złożenia kwiatów w Bramie Straceń Cytadeli Warszawskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości Jerzy Wągrodzki s. 272-273
Obrona Warszawy we wrześniu 1939 r. w relacjach jej uczestników s. 273-336
"Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 - 5 II 1946", Grzegorz Mazur, Jerzy Skwara, Jerzy Węgierski, Katowice 2007: [recenzja] Zbigniew Mierzwiński Grzegorz Mazur (aut. dzieła rec.) Jerzy Skwara (aut. dzieła rec.) Jerzy Węgierski (aut. dzieła rec.) s. 278-279
Z Peremyla na Koszykową : wspomnienie o Michalinie Krzyżanowskiej Zbigniew Chomicz s. 337-340
Borne Sulinowo : o mieście, którego nie było Maria Wrzeszcz s. 341-354
Obok Orła znak Pogoni : wybrane pamiątki Powstania Styczniowego w zbiorach niektórych muzeów warszawskich Paweł Bezak s. 355-362
"Tak blisko, tak blisko, za Bugiem tak blisko, kraj ojczysty matki mej..." Tadeusz Samborski s. 363-368
Konferencja o problemach miast europejskich (1945-1989) w Pradze Krzysztof Mordyński s. 369-371
Cykl imprez organizowanych przez Muzeum Niepodległości w związku ze 147. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego Jerzy Wągrodzki s. 373-374
"Dziedzictwo rewolucji 1905-1907", red. Anna Żarnowska, Arkadiusz Kołodziejczyk, Andzrej Stawarz i Piotr Tusiński, Warszawa-Radom 2007 : [recenzja] Emil Noiński Arkadiusz Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) Andrzej Stawarz (aut. dzieła rec.) Piotr Tusiński (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 375-377
"Polityk Hotelu Lambert : generał Ludwik Bystrzonowski (1797-1878)", Hubert Chudzio, Kraków 2008 : [recenzja] Emil Noiński Hubert Chudzio (aut. dzieła rec.) s. 380-383
"Polacy i ziemie polskie w dobie wojny krymskiej", red. Jerzy W. Borejsza i Grzegorz P. Bąbiak, Warszawa 2008 : [recenzja] Emil Noiński Jerzy W. Borejsza (aut. dzieła rec.) Grzegorz P. Bąbiak (aut. dzieła rec.) s. 384-386
"Arka przymierza : Wojciech Wasiutyński 1910-1994 : biografia polityczna", Wojciech Turek, Kraków 2008 : [recenzja] Maciej Motas Wojciech Turek (aut. dzieła rec.) s. 387-391
"Wojciech Korfanty", Jan F. Lewandowski, Katowice 2009 : [recenzja] Adam Maksymowicz Jan F. Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 392-394
Profesorowi Arkadiuszowi Kołodziejczykowi i doktorowi Wiesławowi Charczukowi o sztuce prowadzenia sporów słów kilka Mariusz Bechta s. 395-404