Tytuł Niepodległość i Pamięć
ISSN 1427-1443
Wydawca Muzeum Niepodległości w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Niepodległość i Pamięć
2015, Tom 22, Numer 2 (50)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Tadeusz Skoczek s. 5-6
Bronisław Piłsudski (1866−1918) zesłaniec i badacz kultury ludów Dalekiego Wschodu Antoni Kuczyński s. 7-93
Buty Ewa Najwer s. 94
X Pawilon Cytadeli Warszawskiej w pamiętnikach więźniów i zesłańców Jolanta Załęczny s. 95-114
Działalność oświatowa zesłańców po Powstaniu Styczniowym 1863−1864 w guberni jenisejskiej Artiom Czernyszew Sergiusz Leończyk s. 115-132
Polscy zesłańcy postyczniowi w Kungurze Łukasz Żywek s. 133-146
Przeżywanie „kraju niewoli” przez Polaków represjonowanych na Wschodzie w latach 40. i 50. XX wieku Anna Milewska-Młynik s. 147-170
Polacy w Buriacji − historia i współczesność Jewgienij W. Siemionow s. 171-196
Powstanie Styczniowe na morzu Andrzej Kotecki s. 197-231
Ziemia Ewa Najwer s. 232
Źródła i dokumenty do dziejów legionistów węgierskich służących w Legionach Polskich w latach 1914-1918 : [cz. 2] Endre László Varga s. 233-272
Polityczny Zjazd Polaków w Moskwie : wspomnienia piórem i ołówkiem Stanisław Marceli Nałęcz-Dobrowolski s. 273-292
Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację i modernizację X i XI Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Jolanta Dąbek s. 293-299
Pokrewieństwa Ewa Najwer s. 300
Nowe spojrzenie na Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Stefan Artymowski s. 301-304
Pamiątkowy krucyfi ks Adama Majewskiego z więzienia w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej Emil Noiński s. 305-312
Medale upamiętniające martyrologię Polaków w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej Andrzej Kotecki s. 313-318
Nazwy statków formą upamiętnienia Powstania Styczniowego Andrzej Kotecki s. 319-330
Wystawy sybirackie w Muzeum Niepodległości Anna Milewska-Młynik s. 331-336
Skryba w X Pawilonie, czyli o digitalizacji kartoteki więźniów Cytadeli Warszawskiej Filip Żelewski s. 337-344
75. rocznica masowej wywózki Polaków na Sybir i do Kazachstanu w Muzeum Niepodległości Regina Madej-Janiszek s. 345-348
Polska spuścizna na Wschodzie Anna Milewska-Młynik s. 349-352
O syberyjskich Polakach z innej perspektywy Anna Milewska-Młynik s. 353-354
Dzieje Polaków w Kazachstanie Anna Milewska-Młynik s. 354-357
Nieznana epopeja V Dywizji Syberyjskiej Jan Engelgard s. 358-364
Cele i zadania Związku Sybiraków Mieczysław Pogodziński s. 365-373
O Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku : Artykuł promocyjny Sylwia Trzeciakowska s. 374-379
Nasi autorzy s. 380-382