Tytuł Niepodległość i Pamięć
ISSN 1427-1443
Wydawca Muzeum Niepodległości w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Niepodległość i Pamięć
2016, Tom 23, Numer 4 (56)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Tadeusz Skoczek s. 11-12
Nowe źródła do portretu i bibliografii Henryka Sienkiewicza Jerzy Zając s. 13-32
Między „chwałą zwyciężonym” a obojętnością : powstanie listopadowe i styczniowe na lekcjach języka polskiego w XXI wieku Agnieszka Kania s. 33-52
Bracia Dowbor-Muśniccy – Polacy na służbie rosyjskiej Mariusz Kulik s. 53-72
Działalność Towarzystwa Opieki Weteranów Żołnierzy Polskich z roku 1831 w Galicji w latach 1882−1906 Lidia Michalska-Bracha s. 73-92
Udział 22. Pułku Piechoty z Siedlec w wypadkach majowych 1926 roku : część II Michał Jerzy Chromiński Rafał Dmowski s. 93-124
Wspomnienie o kapralu Janie Kasztelanie − żołnierzu kampanii wrześniowej, pochowanym w Troszynie, w gminie Gąbin Bogumiła Zalewska-Opasińska s. 125-144
Rozwój tożsamości Polonii we współczesnej Rosji : przykład „Domu Polskiego” w Smoleńsku Irena Mostowicz s. 145-162
Dzieje i rola wtórnego rynku książki na ziemiach polskich do 1945 Grzegorz Nieć s. 163-182
Źródła i dokumenty do dziejów legionistów węgierskich służących w Legionach Polskich w latach 1914−1918 Endre László Varga s. 183-238
Kolekcja Leopolis: List prof. Kazimierza Bartla do Rudolfa Kaczorowskiego, Lwów, 6.01.1922 Łukasz Żywek s. 239-244
Historia duplikatów w polskich zbiorach publicznych na przykładzie Biblioteki Załuskich Katarzyna Podniesińska s. 245-258
Mazowszanie w świecie, część V Zbigniew Judycki s. 259-318
Świadek powstańczej historii Andrzej Kotecki s. 319-325
Bohater mityczny czy realny? Jan Engelgardt s. 325-334
Historyk polskiego ruchu ludowego Marian Marek Drozdowski s. 335-338
Odczytywanie Wielkiej Wojny Jacek Emil Szczepański s. 339-343
Kolejnym pokoleniom - ku pamięci Paweł Bezak s. 344-350
Polska „biała plama” w zapomnianej historii Krzysztof Jasiewicz s. 350-354
Pawiak w dobie zaborów i rewolucji, czyli historia warszawskiego więzienia Joanna Gierczyńska Robert Hasselbusch s. 354-358
Prawda o niemieckim systemie zagłady Andrzej Kotecki s. 358-362
Nasi autorzy s. 363-364