Tytuł Niepodległość i Pamięć
ISSN 1427-1443
Wydawca Muzeum Niepodległości w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Niepodległość i Pamięć
2011, Tom 18, Numer 3-4 (35-36)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Tadeusz Skoczek s. 5-6
Ostatni rycerz dawnej Polski : z tajemnic biografii i legendy Kazimierza Pułaskiego Franciszek Ziejka s. 7-42
Polonia amerykańska w walce o niepodległość Polski Janusz Szczepański s. 43-60
Zniszczenia spowodowane I wojną światową na przykładzie powiatu warszawskiego Jolanta Załęczny s. 61-77
Sztandar polski Józef Mączka s. 78
Jan Dąbski : minister spraw zagranicznych, główny konstruktor traktatu ryskiego Janusz Gmitruk s. 79-97
Zmartwychwstanie Józef Mączka s. 98
Pamięć powstania listopadowego wśród polskich wojennych uchodźców na Węgrzech (1939-1945) Krzysztof Woźniakowski s. 99-106
Z Polski do Polski : nieprawidłowości w procedurach repatriacji Polaków z Litewskiej SRR w okresie 1944-1946 Bartłomiej Międzybrodzki s. 107-132
Eksterminacja i trudne trwanie : Kościół katolicki w nadbałtyckich republikach sowieckich Stanisław Dziedzic s. 133-148
"Krzyżowców tarcza ramię zdobi nam..." : oznaka naramienna 8. Armii Brytyjskiej : odznaka specjalna 2 Korpusu Polskiego Paweł Bezak s. 149-153
Przed szturmem Józef Mączka s. 154
Kultura studencka 1975-1989 : próba opisu zjawiska Tadeusz Skoczek s. 155-176
O związkach polsko-japońskich i ich śladach w zbiorach Muzeum Niepodległości Jolanta Załęczny s. 177-187
Muzea - miejsca pamięci w Nadrenii Północnej - Westfalii : specyfika, organizacja i kierunki działalności Joanna Gierczyńska s. 188-202
Kossakowie - trzy pokolenia malarzy : słowo o wystawie od jej autora Rafał Wróblewski s. 203-207
148 rocznica wybuchu powstania styczniowego Jerzy Wągrodzki s. 208-210
69 rocznica rozstrzelania więźniów Pawiaka w Lesie Sękocińskim Robert Hasselbusch s. 211-213
Patriotyzm i regionalizm : szlakiem tradycji Anna Tecław-Milewska s. 214-217
Nasza wystawa w Krzemieńcu Anna Milewska-Młynik s. 218-222
Przez tundrę, tajgę i stepy : śladami polskich zesłańców Anna Milewska-Młynik s. 223-227
IV Kongres Historyków Wsi i Ruchu Ludowego w Warszawie Emil Noiński s. 228-231
Szrapnel Józef Mączka s. 232
Dyplomaci pruscy o powstaniu kościuszkowskim Marian Marek Drozdowski Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 233-236
Wspomnienia z Uralu i Stepów Kazachskich Anna Milewska-Młynik Bronisław Zaleski (aut. dzieła rec.) s. 237-240
Artystów drogi do niepodległości Stanisław Dziedzic Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 241-243
Zmęczeni tułacze Longin Ordon Halina Cieszkowska (aut. dzieła rec.) s. 243-247
Z klasyki polskiej historiografi i wojskowej Emil Noiński Marian Zgórniak (aut. dzieła rec.) s. 247-249
"Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł" : film o dniu, który wstrząsnął narodem Regina Madej-Janiszek s. 249-253
Napoleon, sztuka, Opinogóra... : (list do redakcji) Aleksander Lisowski s. 253-256
List otwarty Zarządu Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie w sprawie bezprawnej rozbiórki zabytkowych koszar przy ul. 29 Listopada 5 w Warszawie s. 256-257
Czytane w maszynopisie : kresowe zainteresowania Anny Milewskiej Tadeusz Skoczek s. 258-260
Nabytki książkowe Biblioteki Naukowej Muzeum Niepodległości : (wybór za I półrocze 2011) Halina Murawska s. 261-267
    Zacytuj
  • Udostępnij