Tytuł Niepodległość i Pamięć
ISSN 1427-1443
Wydawca Muzeum Niepodległości w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Niepodległość i Pamięć
1996, Tom 3, Numer 2 (6)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Apel Janusz Przewłocki s. 4
Na odsłonięcie pomnika POLEGŁYM I POMORDOWANYM NA WSCHODZIE Marian Jonkajtys s. 5-6
Sybirackie refleksje Edward Treter s. 7-10
Sybiracy Wiesław Krwaczyński s. 11-26
"Panpolski" z Sybiru Anna Milewska-Młynik s. 27-39
Zesłańcze wysiedlenia obywateli polskich z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1940-1941 : regulacje prawne i realizacja Ewa Kowalska s. 41-54
Polski Kazachstan Janusz Kamocki s. 55-64
Szkolnictwo polskie w ZSRR w okresie II wojny światowej Wacław Przelaskowski s. 65-84
Polacy na Kołymie w latach 1940-1958 Małgorzata Giżejewska s. 85-97
Polscy zesłańcy w guberni i obwodzie archangielskim w XIX i XX wieku Wiktoria Śliwowska s. 99-111
Przyrodnicze początki działalności naukowej Bronisława Piłsudskiego na katordze sachalińskiej Zbigniew Wójcik Władysław Łatyszew s. 113-120
Dlaczego Gasper Maszkowski nie pozostawił wspomnień? Jan Trynkowski s. 121-133
Refleksje językoznawcy nad raportami i instrukcjami NKWD z lat 1939-1940, dotyczącymi zesłańców poslkich z Kresów Wschodnich Aleksandra Popielewicz s. 135-140
Komunikat o stanie badań nad kartoteką więźniów X Pawilonu Zofia Strzyżewska Jerzy Wągrodzki s. 141-147
Droga do Syberii, czyli podróż więźnia Walery Czerepica Zofia Strzyżewska (tłum.) s. 149-152
Z nieznanej korespondencji zesłańczej Bronisława Piłsudskiego Zbigniew Wójcik s. 153-160
Pamiętnik Aleksander Aleksandrowicz s. 161-174
List Marii Uziembło do Czesława Mackiewicza Maria Uziembło s. 175-178
Zesłańcze rysunki księdza Leopolda Zgodzińskiego w zbiorach Muzeum Niepodległości Anna Milewska-Młynik s. 179-192
Książki o tematyce syberyjskiej w zbiorach Muzeum Niepodległości Mirosława Pałaszewska Krystyna Żuchowska s. 193-207
Pamięci Profesora Jerzego Skowronka (1937-1996) Andrzej Stawarz s. 209-210
Wspomnienie o Profesorze Jerzym Skowronku Zofia Strzyżewska s. 210-211
Witold Szolginia 1923-1996 Helena Wiórkiewicz s. 212-217
O Powstaniu w Czortkowie (styczeń 1940 r.) Jerzy Adam Radomski s. 219-220