Tytuł Niepodległość i Pamięć
ISSN 1427-1443
Wydawca Muzeum Niepodległości w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Niepodległość i Pamięć
2001, Tom 8, Numer 1 (17)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Idea niepodległości w kształtowaniu świadomości narodowej w polskiej literaturze historycznej : (między tekstami kultowymi a wiedzą historyczną) Wiesław Jan Wysocki s. 5-15
Polityczne znaczenie Bitwy Warszawskiej 1920 roku Andrzej Ajnenkiel s. 17-23
Wojna polsko-bolszewicka 1920 roku z perspektywy 80 lat Wiesław Leszek Ząbek s. 25-41
Reakcja litewskich władz i opinii społecznej na wydarzenia ostatniej fazy wojny polsko-bolszewickiej Algis Kasperavičius s. 43-52
Społeczna pamięć przeszłości Mirosław Kaliński s. 53-62
"Robotnicy z Chodakowa" : prawda i fikcja Rafał Dmowski Arkadiusz Kołodziejczyk s. 63-76
Listy Legionistów do Jadwigi Kunickiej Mirosława Pałaszewska s. 77-95
Jerzy Stamirowski - starosta olkuski Irena Stamirowska-Karpińska s. 97-109
Marszałek Piłsudski jakim widywał Go mój Ojciec Mirosław Bieliński s. 111-114
Przyczynek do losów polskich żołnierzy Żydów w niemieckiej niewoli 1939-1945 : wokół getta w Oflagu VII A Murnau Henryk Tomiczek s. 115-124
Wspomnienie o Wojciechu Ziembińskim Wiesław Jan Wysocki s. 125-129
Nabytki Muzeum Niepodległości w roku 2000 Anna Milewska Mirosława Pałaszewska s. 131-146
Wystawy w Muzeum Niepodległości o tematyce biograficznej (lata 1990-1994) Magdalena Woltanowska s. 147-163
Wystawa "Kolekcja Wojciecha Ziembińskiego" Mirosława Pałaszewska s. 165-181
III Międzynarodowa Konferencja Poświęcona Bronisławowi Piłsudskiemu i Jego Dziedzictwu Naukowemu : Bronisław Piłsudski i Futabatei Shimei : piekna karta w dziejach stosunków polsko-japońskich (30 sierpnia - 3 września 1999), Kraków-Zakopane Antoni Kuczyński s. 183-200
Zakopane uczciło pamięć Bronisława Piłsudskiego Antoni Kuczyński s. 201-216
80 rocznica Bitwy nad Niemnem Ryszard Mackiewicz s. 217-218
40. rocznica śmierci gen. Antoniego Chruściela "Montera" - dowódcy połączonych sił powstańczych w Powstaniu Warszawskim Józef Kuczyński s. 219-221
Muzeum Niepodległości : kronika działalności w roku 2000 Andrzej Stawarz s. 223-236
"Syberia w historii i kulturze narodu polskiego", red. Antoni Kuczyński, Wrocław 1998 : [recenzja] N.I. Dubinina Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) Jerzy Wągrodzki (tłum.) s. 237-241
"Syberia w historii i kulturze narodu polskiego", red. Antoni Kuczyński, Wrocław 1998 : [recenzja] Anna Milewska-Młynik Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 241-244
"Bronisław Piłsudski : sezłaniec - etnograf - polityk", red. Antoni Kuczyński, Wrocław 2000 : [recenzja] Anna Milewska-Młynik Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 245-249
"Michał Grażyński (1890-1965) : sylwetka polityka", Jan Łączewski, Częstochowa 2000 : [recenzja] Seweryn A. Wisłocki Jan Łączewski (aut. dzieła rec.) s. 249-254