Tytuł Niepodległość i Pamięć
ISSN 1427-1443
Wydawca Muzeum Niepodległości w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Niepodległość i Pamięć
1998, Tom 5, Numer 1 (10)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bić się czy nie bić? Jerzy Skowronek Maria Skowronek s. 7-26
Niepokorna martyrologia Barbara Jedynak s. 27-36
Orzeł Biały i barwy biało-czerwone w polskich powstaniach narodowych XIX wieku Stefan K. Kuczyński s. 37-55
O tradycji "Mazurka Dąbrowskiego" Tadeusz Swat s. 57-70
Symbolika narodowa od Powstania Listopadowego do II wojny światowej Zbigniew Dunin-Wilczyński s. 71-85
Znaki tożsamości narodowej według Zygmunta Glogera Adam Dobroński s. 87-94
Krakowskie pogrzeby – budowanie przestrzeni narodowej : z dziejów obrzędowości patriotycznej w okresie zaborów Ryszard Kantor s. 95-110
Biżuteria patriotyczna w Polsce XIX-wiecznej Jan Tyszkiewicz s. 111-120
Tradycje patriotyczne na obrazkach religijnych Arkadiusz Kołodziejczyk Mirosława Pałaszewska s. 121-133
Dawne i współczesne chorągwie cechowe nośnikami tradycyjnej symboliki rzemieślniczej Elżbieta Bimler-Mackiewicz s. 135-144
Uniwersytet - Szkoła Niepodległości : studenci i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego w walkach o niepodległość kraju od 1816 do 1921 r. Robert Gawkowski s. 145-162
Aktywność militarna Związku Sokołów Polskich w Ameryce 1887-1914 Mieczysław Wrzosek s. 163-184
Wskrzeszeni Wojska Polskiego na przełomie lat 1918 i 1919 Piotr Stawecki s. 185-199
Praca wychowawcza w armii II Rzeczypospolitej Janusz Odziemkowski s. 201-211
Wpływ Józefa Piłsudskiego na harcerski etos i działalność (1910-1939) Marian Marek Drozdowski s. 213-230
Wychowanie patriotyczne w organizacjach młodzieżowych lat 1939-1945 : "co posiada cenę życia nie może być wodą" Maria Wiśniewska s. 231-248
Walka o przetrwanie niepodległościowego ducha narodowego w "Polsce Ludowej" : część I Wojciech Ziembiński s. 249-292
Wychowanie patriotyczne dziś : (doświadczenia Towarzystwa Miłośników Historii ze współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury "Bielany") Maria Wiśniewska s. 293-296
Górnośląska matrona – Rozalia Biegieszowa Elżbieta Bimler-Mackiewicz s. 297-301
Pamiętna rocznica : (wspomnienie majowych dni 1935 r.) Zygmunt Sławoj s. 303-310
Juliusz Klepacz w przykładach siły woli, charakteru i patriotyzmu Janusz Klepacz Piotr Mazur s. 311-326
Syn polskiej wsi Stanisław Sojczyński ps. "Warszyc" Zbigniew Zieliński s. 327-341
Cichociemny Bronisław Konik ps. "Sikora" Piotr Dubaniewicz s. 343-354
Wystawa "200-lecie Mazurka Dąbrowskiego" w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Jerzy Teodorczyk s. 355-362
Wystawa "Jeszcze Polska nie zginęła. Znaki tożsamości narodowej" Anna Dzieciuchowicz Magdalena Woltanowska s. 363-368
Wystawa "Mój miły mnie a ja jemu" Elżbieta Bimler-Mackiewicz s. 369-371
Obrona Warszawy Janusz Wojtasik Tomasz Strzeżek (aut. dzieła rec.) s. 373-375
Wojna polsko-bolszewicka na Mazowszu Edward Treter Ryszard Juszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 376-382
Nowy informator o muzeach Andrzej Stawarz Maria Sołtysiak (aut. dzieła rec.) Katarzyna Wierzbicka (aut. dzieła rec.) s. 383-384