Tytuł Niepodległość i Pamięć
ISSN 1427-1443
Wydawca Muzeum Niepodległości w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Niepodległość i Pamięć
2009, Tom 16, Numer 1 (29)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tatarskie Pułki Straży Przedniej Wielkiego Księstwa Litewskiego w Powstaniu Kościuszkowskim Arkadiusz Kołodziejczyk s. 5-18
Tęsknota za niepodległą Polską w fenomenie pielgrzymowania Górnoślązaków Jan Górecki s. 19-32
Zapomniane tradycje patriotyczne na Górnym Śląsku Seweryn A. Wisłocki s. 33-40
Znaczenie polityczne i wojskowe I-szego Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego w odzyskaniu niepodległości przez Polskę Zbigniew Zieliński s. 41-52
Obraz paryskiej konferencji pokojowej w ujęciu współczesnych szkolnych podręczników historii Marek Białokur s. 53-76
Pamięć i kult powstania styczniowego w prasie wojskowej i w Wojsku Polskim w latach 1918-1939 Sławomir Dąbrowski s. 77-92
Problemy oświaty i kultury na Ziemi Mławskiej w okresie odrodzenia państwa polskiego Michał Nowakowski s. 93-108
Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska i Ruch Młodych Obozu Wielkiej Polski w Lublinie w okresie II Rzeczypospolitej Marek Czyrka s. 109-121
Manewry kawalerii w 1925 roku na Wołyniu Jerzy S. Wojciechowski s. 123-139
Sytuacja wewnętrzna Polski po wyborach parlamentarnych w 1928 r. w świetle poufnych notatek dyrektora Departamentu Politycznego MSW Kazimierza Świtalskiego Paweł Duber s. 141-145
Zarys dziejów ruchu narodowego w powiecie garwolińskim Zbigniew Gnat-Wieteska s. 147-172
70 lat temu – zmilitaryzowane służby leśne przez wybuchem wojny Zbigniew Zieliński s. 173-178
Wolni wśród barykad... - postawy społeczeństwa w powstańczej Warszawie Maria Wiśniewska s. 179-195
Generał broni Lucjan Żeligowski i jego zasługi dla niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Jerzy Galas s. 197-204
Bolesław Wieniawa-Długoszowski – pierwszy ułan II Rzeczypospolitej Jan Rećko s. 205-211
Michał Tadeusz Grażyński (Gdów 1890 – Londyn 1965) Seweryn A. Wisłocki s. 213-228
Andrzej Stefan Ehrenkreutz (1921-2008) Romuald Mieczkowski s. 229-233
Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego Zbigniew Zieliński s. 235-249
Wspomnienia z Podlasia (1916-2006) Jan Dołęgowski s. 251-274
Polskie drogi do Niepodległej : dwie wystawy: "Polonia Restituta. O niepodległość i granice 1914-1921" Muzeum Niepodległości Warszawa - wystawa stała od 11 listopada 2006; "Wyprawa w dwudziestolecie" (Muzeum Narodowe Warszawa: grudzień 2007 - marzec 2008) Arkadiusz Kołodziejczyk s. 275-280
Dni Cytadeli Warszawskiej (maj-czerwiec 2008) J. W. s. 281-282
Krzemieniec - miasto wielkiej tęsknoty M. P. s. 282, 286
Dni Pawiaka 23-26 września 2008 J. G. s. 282-283, 286
Dni Niepodległości - 8-11 listopada 2008 J. E. s. 283-284, 287
146. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego J. W. s. 284-285
"Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim : studia dedykowane Profesor Wiktorii Śliwowskiej", red. Eugeniusz Niebelski, Lublin-Warszawa 2008 : [recenzja] Marek Przeniosło Eugeniusz Niebelski (aut. dzieła rec.) s. 289-291
"Raporty i korespondencja oficerów werbunowych Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego 1915-1916 : ziemia kielecka", wstęp i przypisy Jerzy S. Pająk, Kielce 2007 : [recenzja] Małgorzata Przeniosło Jerzy S. Pająk (aut. dzieła rec.) s. 292-294
"Dzieła Wybrane", t. 1-5, Wincenty Witos, Warszawa 1988-2007 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Wincenty Witos (aut. dzieła rec.) s. 295-299
"Eugeniusz Romer (1871-1954) : biografia polityczna", Marian Mroczko, Slupsk 2008 : [recenzja] Marek Białokur Marian Mroczko (aut. dzieła rec.) s. 300-313
"Kolekcja Sybiracka", "O niepodległą Polskę" : katalogi zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie Rafał Dmowski s. 314-318
"Poznańskie i Piłsudski", Zbigniew Dworecki, Poznań 2008 : [recenzja] Maciej Motas Zbigniew Dworecki (aut. dzieła rec.) s. 319-332
"W stronę autorytaryzmu : nacjonalizm integralny Związku Młodych Narodowców 1934-1939", Kraków 2008 : [recenzja] Maciej Motas s. 323-327
"Nihil novi" w sprawie dziejów obozu narodowego na południowym Podlasiu Wiesław Charczuk Arkadiusz Kołodziejczyk M. Bechta (aut. dzieła rec.) s. 328-339
"Siedlecki Komitet Oporu Społecznego 1983-1989', Agnieszka Andrzejewska, Siedlce 2008 : [recenzja] Rafał Dmowski Agnieszka Andrzejewska (aut. dzieła rec.) s. 340-342
"Komu służył PAX : materiały z sympozjum „Od PAX-u do Civitas Christiana” zorganizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana 30-31 stycznia 2008 roku", red. Sabina Bober, wstęp Zygmunt Zieliński, Warszawa 2008 : [recenzja] Andrzej W. Kaczorowski Sabina Bober (aut. dzieła rec.) Zygmunt Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 343-349