Tytuł Niepodległość i Pamięć
ISSN 1427-1443
Wydawca Muzeum Niepodległości w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Niepodległość i Pamięć
2018, Tom 25, Numer 1 (61)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Literatura a niepodległość Tadeusz Skoczek s. 11-14
Piotr Bontemps (1777−1840) – żołnierz w służbie trzech narodów, cz. II Tomasz Kordala s. 15-48
Etos obowiązku i poświęcenia. Powstanie styczniowe w twórczości Marii Konopnickiej Maria Jolanta Olszewska s. 49-70
Literatura w życiu i działalności Ignacego Jana Paderewskiego Xymena Pilch-Nowakowska s. 71-92
Sienkiewicz – Paderewski. Przyjaźń i wspólny etos Marian Marek Drozdowski s. 93-104
Patriotyczno-obywatelska służba Henryka Sienkiewicza dla Ojczyzny Lech Ludorowski s. 105-130
Niepodległość literatury polskiej według Stefana Żeromskiego – uwagi o statusie literatury polskiej w czasie I wojny światowej w świetle odczytu „Literatura a życie polskie” Joanna Niewiarowska s. 131-152
Edukacja w służbie Niepodległej w świetle „Zasad wychowania narodowego” Zygmunta Balickiego Monika Wiśniewska s. 153-172
Wielkie pogrzeby twórców literatury i ich wpływ na budowanie postaw patriotycznych w niepodległej Polsce Jolanta Załęczny s. 173-200
„Wraca wódz duchowy narodu!”. Kilka słów o recepcji osoby i twórczości Juliusza Słowackiego w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie artykułów z toruńskiego „Domu Rodzinnego” 1927, nr 25 Sara Anna Kusz s. 201-216
Ludowe Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń „Wisła” Janusz Gmitruk s. 217-230
Ignacy Daszyński – współtwórca Niepodległej Michał Śliwa s. 231-244
Muzeum Narodowe − Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach jako element polskiej świadomości historycznej i pamięci zbiorowej Anna Jabłońska s. 245-268
Kapitał społeczny w środowisku wiejskim – kształtowanie postaw patriotycznych w czasach przemian medialno-komunikacyjnych Joanna Juszczyk-Rygałło s. 269-284
Germanica w zbiorach Muzeum Niepodległości – plakaty Robert Hasselbusch s. 285-302
Międzynarodowa Konferencja „Tadeusz Kościuszko w dyskusjach o 200-letniej pamięci” (Mińsk, 22 czerwca 2017 r.) Longina Ordon s. 303-306
Refleksje na marginesie konferencji „Problemy przechowywania znalezisk archeologicznych na Mazowszu” Wawrzyniec Orliński Jolanta Załęczny s. 307-316
Polacy w rzymskiej purpurze, cz. II Zbigniew Judycki s. 317-340
Listy Józefa Sowińskiego do Katarzyny Schroeder Jonasowej z lat 1812–1813, cz. II Janusz Wesołowski s. 341-362
Eustachy Januszkiewicz. Wyjątki z korespondencji czterdziestoletniej z lat 1831–1871. Część II, lata 1833–1835 Olga Gorbaczewa s. 363-394
Między saskim tronem a pruską i rosyjską intrygą Zdzisław Janeczek Henryk Kocój s. 395-404
Refleksje o Wyspiańskim Marian Marek Drozdowski Stanisław Wyspiański (aut. dzieła rec.) s. 405-411
Pamięć historyczna i tradycje patriotyczne w II Rzeczypospolitej Andrzej Szwarc Jolanta Załęczny (aut. dzieła rec.) s. 412-416
Podróż sentymentalna poprzez losy lwowian Jerzy Mazurek Janusza Gmitruk (aut. dzieła rec.) Zbigniew Judycki (aut. dzieła rec.) Tadeusz Skoczk (aut. dzieła rec.) s. 417-420
Nasi autorzy s. 421-422