Tytuł Niepodległość i Pamięć
ISSN 1427-1443
Wydawca Muzeum Niepodległości w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Niepodległość i Pamięć
1999, Tom 6, Numer 1 (14)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Oswald Balzer - autorytet moralny Roman Nowacki s. 7-26
Prześladowanie Tadeusza Cieńskiego przez austriacką policję podczas pierwszej wojny światowej Mieczysław Wrzosek s. 27-37
Korpus Ochrony Pogranicza w służbie Polsce Zygmunt Sławoj s. 39-50
Polityka władz radzieckich realizowana na polskich kresach wschodnich w latach 1939 1941 Ewa Kowalska s. 51-64
Meldunki z tajnego archiwum Elżbieta Trela-Mazur s. 65-70
Ksiądz Marian Tokarzewski - ofiara prześladowań NKWD Marek Cabanowski s. 71-82
Pamieć i serce : (polskie cmentarze wojenne na Kresach Wschodnich) Tadeusz Swat s. 83-96
Wspomnienia z POW w Humanii i początków służby w Wojsku Polskim Stefan Tarnawski s. 97-118
Skarby pamieci i tradycji - Pińsk Katarzyna Witwicka s. 119-124
Szkolne czasy w Krzemieńcu w 1939-1940 roku Wanda Sułkowska-Myśliwiec s. 125-131
"10 lutego 1940 - początek drogi" (Potem nie było już małej Ojczyzny na Kresach) Halina Suchodolska s. 133-142
Sowieckie procesy pokazowe w drugiej połowie stycznia i na początku lutego 1941 r. w Mińsku Joanna Januszczak s. 143-151
W czepku urodzona : (Lwów 1939-1945) Wanda Chwastowska-Bystram s. 153-174
Moje wspomnienia z lat okupacji na Kresach Wschodnich 1939-1945 Jadwiga Niewiadomska s. 175-188
Wspomnienia Stanisław Jatkowski s. 189-202
Podróż na Kresy Irena Tańska s. 203-215
80 rocznica wskrzeszenia państwa polskiego w działalności Muzeum Niepodległości Andrzej Stawarz s. 217-222
Kolekcja LEOPOLIS Muzeum Niepodległości w Warszawie Helena Wiórkiewicz s. 223-245
"Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej. Ziemia i ludzie" : wystawa w Muzeum Niepodległości w Warszawie Helena Wiórkiewicz s. 247-264
"Pamięć Grodna 1919-1939" : wystawa w Muzeum Niepodległości w Warszawie Helena Wiórkiewicz s. 265-273
W obronie polskości na Kresach Wschodnich : przegląd piśmiennictwa za lata 1995-1999 Edward Treter s. 275-296