Tytuł Niepodległość i Pamięć
ISSN 1427-1443
Wydawca Muzeum Niepodległości w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Niepodległość i Pamięć
2018, Tom 25, Numer 4 (64)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współczesny wymiar patriotyzmu Tadeusz Skoczek s. 11-13
Konsekwencje wojen napoleońskich na Śląsku Sebastian Fikus s. 15-32
Polacy w walkach o niepodległość Argentyny Danuta Mucha s. 33-46
W służbie prawosławia i państwa rosyjskiego - działalność mniszek leśniańskich na obszarze nadburzańskiego Podlasia na przełomie XIX i XX wieku Jarosław Cabaj s. 47-75
Przeobrażenia Polonii brazylijskiej i jej rola w stosunkach polsko-brazylijskich Jerzy Mazurek s. 77-102
Stanisław Wojciechowski - minister spraw wewnętrznych Polski Odrodzonej (16 stycznia 1919 - 23 czerwca 1920) Waldemar Kozyra s. 103-130
VIII Zlot Sokolstwa Polskiego jako wielka manifestacja polskości Śląska w 15. rocznicę przyłączenia Górnego Śląska do Polski (26-29 czerwca 1937) Damian Małecki s. 131-165
Wacław Soroka - ludowiec na emigracji : szkic biograficzny Arkadiusz Indraszczyk s. 167-203
O sposobach komunikowania wartości w dyskursie politycznym : (na przykładzie przemówień Ignacego Jana Paderewskiego) Grzegorz Majkowski s. 205-228
Jak opowiedzieć ludobójstwo na Wołyniu? : casus twórczości Włodzimierza Sławosza i Krzesimira Dębskich Ewa Tierling-Śledź s. 229-260
Jedność europejska w perspektywie chrześcijańskiej tożsamości na podstawie nauczania Jana Pawła II Dariusz Adamczyk s. 261-286
Zapomniana kolekcja : matryce graficzne Joachima Lelewela w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, cz. 1 Anna Bogusz Katarzyna Król-Goździk Katarzyna Podniesińska Małgorzata Skwarczyńska Janina Wilkosz s. 287-328
Seniorzy w Muzeum Niepodległości Teresa Kołakowska s. 329-332
Muzeum Niepodległości na 9. Warszawskich Targach Książki Marzena Milewska s. 333-336
Odzyskiwanie niepodległości : z dokumentów Apolinarego Tarczyńskiego (1879-1945), działacza społecznego i politycznego Teresa Stawiarska s. 337-362
Książka, która z powodzeniem może konkurować z niejednym podręcznikiem do historii Jolanta Załęczny Anna Wołosik (aut. dzieła rec.) s. 363-368
O biografistyce policyjnej Adam Stasiński Zbigniew Judycki (aut. dzieła rec.) s. 369-374
Percepcja spuścizny Mikołaja Kopernika Stanisław Czaja Krzysztof Konstanty Vorbrich (aut. dzieła rec.) s. 375-378