Tytuł Niepodległość i Pamięć
ISSN 1427-1443
Wydawca Muzeum Niepodległości w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Niepodległość i Pamięć
2017, Tom 24, Numer 3 (59)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Operacja katyńska 1940 roku ryteria selekcji zdobycznego kontyngentu ludzkiego na tle sowieckiej koncepcji ekspansji imperium
    Zacytuj
  • Udostępnij
Od dziewiętnastowiecznych pamiętników po dwudziestowieczną historię Tadeusz Skoczek s. 11-17
Obraz Królestwa Polskiego i Polaków w latach 1815−1830 na łamach czasopisma „Russkaja Starina” Jolanta Kowalik s. 19-38
Polacy w ruchu niepodległościowym XIX-wiecznego Meksyku Danuta Mucha s. 39-54
Antoni Wincenty Łazarowicz (1819−1905) – carski urzędnik, literat, kolekcjoner Maria Korybut-Marciniak s. 55-96
Broń przeciwpancerna Wojska Polskiego w latach 1935−1939 Wojciech Włodarkiewicz s. 97-124
Powiatowe Komendy Uzupełnień i Komisje Poborowe przed 1939 rokiem : przypadki patologii w wojskowej i cywilnej administracji Remigiusz Kasprzycki s. 125-158
Stanisław Kruczek na tle dziejów Sądecczyzny Marian Marek Drozdowski s. 159-192
Operacja katyńska 1940 roku : kryteria selekcji zdobycznego kontyngentu ludzkiego na tle sowieckiej koncepcji ekspansji imperium Krzysztof Jasiewicz s. 193-238
Akademicki Białystok – narodziny uczelni uniwersyteckiej Joanna E. Dąbrowska s. 239-264
Kartografia a badania historyczne – na przykładzie zasobów Biblioteki Muzeum Niepodległości dotyczących województwa lwowskiego w dwudziestoleciu międzywojennym Krzysztof Bąkała s. 265-294
Walka o prawdę historyczną : zachowanie pamięci o białoruskich żołnierzach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie na Białorusi Ihar Melnikau s. 295-312
Rola niematerialnego dziedzictwa kulturowego w kontekście zachowania tożsamości grupowej i regionalnej Helena Krasowska s. 313-330
W ogień, by mocniej żyć Stanisław Dziedzic s. 331-348
Odzyskana niepodległość medalami utrwalona Andrzej Kotecki s. 349-378
Wystawy białoruskie w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Jan Engelgard s. 379-384
Muzeum Niepodległości w Warszawie na 8. Warszawskich Targach Książki Marzena Milewska s. 385-388
Od dowódcy Legionów po budowniczego państwa polskiego − opracowanie naukowe (Wacław Sieroszewski, Józef Piłsudski, Lwów 1938, s. 35−43) Jolanta Załęczny s. 389-400
Kolekcja polskich medalistów Andrzej Kotecki s. 401-405
Książka o Syberii na miarę dzisiejszych potrzeb Anna Milewska-Młynik s. 406-411
Amerykański sukces z polskim rodowodem Jolanta Załęczny s. 412-415
Na marginesie recenzji prof. Mariana Marka Drozdowskiego Nieznana ikonografia powstania sierpniowego 1944, „Niepodległość i Pamięć” 2017, nr 2(58) Z Jacek A. Żurawski Marian Marek Drozdowski (aut. dzieła rec.) s. 416-419
Nasi autorzy s. 420-421
Wymogi edytorskie czasopismo humanistyczne „Niepodległość i Pamięć” s. 422-423