Tytuł Niepodległość i Pamięć
ISSN 1427-1443
Wydawca Muzeum Niepodległości w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Niepodległość i Pamięć
2002, Tom 9, Numer 1 (18)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szarża w wąwozie Samosierra w polskiej tradycji Jolanta Niklewska s. 5-14
Wzorce partyzantki w polskiej myśli wojskowej od Powstania Listopadowego do Wiosny Ludów Witold Wasilewski s. 15-29
Józef Piłsudski a koncepcja walki zbrojnej a niepodległość Polski w kontekście doświadczeń Powstania Styczniowego 1863 i rewolucji 1905 roku Wiesław Leszek Ząbek s. 31-52
Legenda Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego a współczesność Janusz Odziemkowski s. 53-66
Polikarp Wróblewski "Wyrwa" Piotr Chróściel s. 67-76
Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich w Obronie Tobruku Zygmunt Odrowąż-Zawadzki s. 77-98
Apologeci Komendanta : z dziejów polskiego wychodźstwa politycznego na Bliskim Wschodzie 1940-1947 Marek Czarniawski s. 99-107
Słowo wstępne [Konferencja "Rola i miejsce ziemiaństwa w historii Polski pierwszej połowy XX wieku" zorganizowana 14 listopada 2000 roku w Muzeum Niepodległości w Warszawie] Janina Leskiewiczowa s. 109-111
Dwór polski przekaźnikiem tradycji ojczystej Teresa Kiersnowska Ryszard Kiersnowski s. 113-117
Ziemiaństwo kreatorem kultury Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 119-124
Ziemiaństwo w armii II Rzeczypospolitej Bronisław Komorowski s. 125-134
Ziemianie w dyplomacji polskiej okresu międzywojennego Jan Dowgiałło s. 135-143
Wzorcowa rola gospodarstwa dworskiego rolno-przemysłowego i leśnego Wojciech Szczepkowski s. 145-152
Życie społeczne wsi Przybysławice w powiecie miechowskim Stefan Kozłowski s. 153-177
"Uprawa" vel "Tarcza" Maciej Rudziński s. 179-196
Wspomnnienie Emila Bobrowskiego z sierpnia 1914 roku Mirosława Pałaszewska s. 197-218
Wystawy w Muzeum Niepodległości poświęcone II wojnie światowej Mirosława Pałaszewska s. 219-239
Warszawa i Mazowsze w walce o niepodległość kraju w latach 1794-1920 : wystawa w Muzeum Niepodległości czynna od listopada 2000 do marca 2001 roku Jolanta Niklewska s. 241-252
Nowa ekspozycja stała w Muzeum Więzienia "Pawiak" Magdalena Woltanowska s. 253-276
"Kto ty jesteś?" : znaki polskiej tożsamości narodowej w latach 1794-1918 : wystawa w Muzeum Niepodległości czynna od kwietnia 2001 do marca 2002 roku Jolanta Niklewska s. 277-284
"Ignacy Jan Paderewski w świecie polityki" : wystawa w Muzeum Niepodległości w Warszawie Helena Wiórkiewicz s. 285-292
Działalność edukacyjna i popularyzatorska Muzeum Niepodległości w roku 2001 Andrzej Stawarz s. 293-309
"Z niewoli do niepodległości : pamiętniki", Kard. Aleksander Kakowski, Ks. Kard. Józef Glemp, red. i oprac. Tadeusz Krawczak, Ryszard Świętek, Kraków 2000 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Józef Glemp (aut. dzieła rec.) Aleksander Kakowski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Krawczak (aut. dzieła rec.) Ryszard Świętek (aut. dzieła rec.) s. 311-316
"Silva rerum : kronika domowa : wspomnienia i zapiski dzienne z lata 1830-1881", Kajetan Kraszewski, wstęp i oprac. Zbigniew Sudolski, współpraca Irena Najda, Warszawa 2000 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Kajetan Kraszewski (aut. dzieła rec.) Irena Najda (aut. dzieła rec.) Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 317-321
"Księga Sybiraków: 1928, 1988, 1998, 2000", Kazimierz B. Grenczak, Irena Tańska, Warszawa 2001 : [recenzja] Adam Dobroński Kazimierz B. Grenczak (aut. dzieła rec.) Irena Tańska (aut. dzieła rec.) s. 321-323