Tytuł Studia Etnologiczne i Antropologiczne
ISSN 1506-5790
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Studia Etnologiczne i Antropologiczne
2001, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Irena Bukowska-Floreńska s. 7-11
Pojmowanie przestrzeni lokalnej w aspekcie antropologicznym : wyniki badań przeprowadzonych w kilku wsiach środkowej Słowacji Viera Feglová s. 15-26
Geograficzne i symboliczne wymiary przestrzeni życia : przestrzeń w doświadczeniach zbiorowości Śląska Opolskiego Maria Śmiełowska s. 27-42
Przestrzeń życia codziennego : przejawy tożsamości w identyfikacjach z przestrzenią grupy lokalnej Paweł Schmidt s. 43-54
Między swoim a obcym - świat bramy miejskiej kamienicy Grażyna Ewa Karpińska s. 55-64
Dom rodzinny jako przestrzeń kulturowa Irena Bukowska-Floreńska s. 65-81
"W naszym ogródeczku" - z badań nad rolą ogrodu przydomowego Alicja Kujawska s. 83-90
Antropologiczny wymiar przestrzeni młyna Jerzy Adamczewski s. 93-106
Kapliczka i krzyż przydrożny jako miejsca znaczące Grzegorz Odoj Andrzej Pec s. 107-115
"Znaleźli cudowne źródełko i tam krzyż postawili", czyli o uświęcaniu przestrzeni na przykładzie sanktuarium Krzyża Świętego na Sałajce w Górnej Łomnej (Zaolzie) Małgorzata Michalska s. 117-127
Przestrzeń w apokryfach, przestrzeń apokryfów Jarosław Eichstaedt s. 129-140
"Czucie pychy" albo ludzie przeklętego honoru Jacek Olędzki s. 141-151
Metody geograficzna i retrogresywna w badaniach nad genezą tradycyjnej kultury Zygmunt Kłodnicki s. 153-166