Tytuł Studia Etnologiczne i Antropologiczne
ISSN 1506-5790
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Studia Etnologiczne i Antropologiczne
2010, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Irena Bukowska-Floreńska s. 9-15
Przestrzeń kulturowa i społeczna miasta jako problem badawczy Irena Bukowska-Floreńska s. 19-38
Rozwój kultury w mieście a wzory społeczno-kulturowe mieszkańców Władysław Jacher s. 39-45
Metodologické problémy výskumu mesta Rastislava Stoličná s. 46-52
Nordycka koncepcja rozwoju miast, czyli o zarządzaniu przestrzenią miejską : na przykładzie Finlandii, Szwecji i Islandii Monika Banaś s. 55-70
Walka o przestrzeń w mieście wielokulturowym - na przykładzie współczesnego Wilna Iwona Kabzińska s. 71-86
Transformacja przestrzeni publicznej współczesnego miasta - na przykładzie mysłowickiego centrum Grzegorz Odoj s. 87-99
problem miejskiego centrum w obliczu dynamicznych przemian urbanistycznych i kulturowych - na przykładzie Bielska-Białej Grzegorz Błahut s. 100-110
Między wojną a pokojem : procesy urbanizacyjne i ich skutki w południowosudańskim mieście Maciej Kurcz s. 111-122
Znaczenie pracy w życiu mieszkańców współczesnego miasta : studium socjologiczne na przykładzie Katowic Andrzej Kasperek s. 125-138
Mieszkanie robotnicze na terenie Górnego Śląska - przeszłość i teraźniejszość Monika Gnieciak s. 139-150
Pomysł na Katowice - kolejna corbusierowska utopia czy realna miejska tożsamość Elżbieta Anna Sekuła s. 151-163
Od rynku do mallu : zmiany centrów miast śląskich i ich społeczna percepcja Tomasz Nawrocki s. 164-176
Między galerią handlową, ratuszem i bazyliką : miejsca charakterystyczne centrów śląskich miast w percepcji społecznej Krzysztof Bierwiaczonek s. 177-188
Nauka i wiedza w ludycznym spektaklu w przestrzeniach współczesnego miasta Ryszard Kantor s. 191-206
Trzymając telewizyjnego pilota, czy ściskając kierownicę roweru? : sposoby spędzania czasu wolnego w przestrzeni miasta późnonowoczesnego na przykładzie Katowic Andrzej Górny s. 207-221
Homo ludens w przestrzeni współczesnego miasta Magdalena Szalbot s. 222-236
Zabawy młodzieży akademickiej na przykładzie miasta Opola : (rekonesans badawczy) Tomasz Michalewski s. 237-250
W stronę tożsamości grupowej : przestrzeń miejska a media w okresie 2-8 kwietnia 2005 roku Grzegorz Studnicki s. 251-267
Aktywność zorganizowana, czyli o przejawach działalności emerytów i rencistów w środowisku miejskim Dorota Świtała-Trybek s. 268-284
Miasto jako wartość rzeczywista i autoteliczna na przykładzie Żarek w powiecie myszkowskim Maria Żarska s. 287-298
Elementy rustykalne w przestrzeni miasta - wierność tradycji czy komercyjne działanie wolnego rynku? Barbara Pabian s. 299-311
Zmiana przestrzeni miejskiej i jej wpływ na poczucie tożsamości mieszkańców Będzina Dobrawa Skonieczna-Gawlik s. 312-325
Miasto starych ludzi : Nowa Huta i jej mieszkańcy Renata Hołda s. 326-337
Badania jakościowe w ocenie częstości występowania chorób psychicznych w przestrzeni miasta Piotr Wacław Gorczyca s. 338-347
Miejsca znaczące w przestrzeni miejskiej : antropologiczna analiza na przykładzie Opola Janina Hajduk-Nijakowska s. 351-362
"Ładne to miasto jest!" : prolegomena do badań nad estetyką miasta Kinga Czerwińska s. 363-373
Legnica - teatr miasta, teatr miejsca Violetta Sajkiewicz s. 374-385
Zapomniane «sacrum» - cmentarze ludności niemieckiej i żydowskiej jako problem społeczno-kulturowy współczesnego miasta Jacek Grzywa s. 386-404
Stygmaty marginalizacji i wykluczenia w środowisku wielkiego miasta - na przykładzie Katowic Maria Świątkiewicz-Mośny s. 405-415
Wpływ przestrzeni kulturowej miasta na identyfikację jednostki - przykład Ciechanowa i Warszawy Irena Kotowicz-Borowy s. 416-423