Tytuł Studia Etnologiczne i Antropologiczne
ISSN 1506-5790
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Studia Etnologiczne i Antropologiczne
2016, Tom 16

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Michał Rauszer Grzegorz Studnicki s. 9-11
Kto się boi wielkiego, złego folku? Joseph Grim Feinberg Michał Rauszer (tłum.) s. 15-32
Paranoja a technologia : o teorii spiskowej w kontekście technofobii i postępu technologicznego Santana Murawska s. 33-43
Układy, znajomości, "haki" : paranoja spiskowa w polskim kinie współczesnym Elżbieta Durys s. 44-54
Sporny charakter Zaolzia w świetle "Dziennika" Józefa Pilcha oraz innych wybranych narracji autobiograficznych Katarzyna Szkaradnik s. 55-69
"Politika 4. cenové skupiny" : k problematice současných politických klišé a stereotypů Karel Altman s. 70-84
W kierunku praktycznego wymiaru antropologii Mateusz Sikora s. 85-100
"Działka" i kooperatywa : dwie przestrzenie oporu Anna Szczeblewska s. 101-134
Zagłada "Domu Wasiaków" : praktyka teorii etnopsychoanalitycznej Michał Żerkowski s. 135-159
Jak projektować etnoanimacyjne badania w działaniu : dobra praktyka i suwak animacyjny Maja Dobiasz-Krysiak s. 160-171
Etnografia twórcza : o budowaniu warsztatu metodologicznego łączącego badania etnograficzne z praktykami ze sztuki współczesnej Ewa Rossal s. 172-187
Festiwal a miasto : przykład Edynburga Marta Kowalska s. 188-200
Kuduro - taniec młodego pokolenia Angoli : charakterystyka zjawiska Manuela Marsal Cabitango Victoria Kamasa s. 201-214
Poza marginesem : pamięć i reprezentacje przeszłości w materiałach źródłowych "Polskiego atlasu etnograficznego" Anna Drożdż s. 215-237
Działalność turystyczna w czasach kolonialnych i postkolonialnych w Nowej Kaledonii : tradycyjne wartości wobec rozwoju turystyki Karolina Kania s. 238-253
Odczytywanie miasta : notatki i wspomnienia z konferencji Grzegorz Błahut s. 257-259
Sprawozdanie z działalności Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie za lata 2010-2016 Edyta Diakowska-Kohut s. 260-262
"Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě", red. Roman Doušek, Daniel Drapala, Brno 2015 : [recenzja] Anna Drożdż Roman Doušek (aut. dzieła rec.) Daniel Drapala (aut. dzieła rec.) s. 263-266
"Léčení a léčitelství v lidové tradici", red. Petr Číhal, Uherské Hradiště 2015 : [recenzja] Grzegorz Studnicki Petr Číhal (aut. dzieła rec.) s. 267-269
Noty o autorach s. 271-276
Informacje dla autorów s. 277-281